Animation and Dubbing Fest

ÖZEL TED RÖNESANS KOLEJİ ORTAOKULU

ANİMASYON VE DUBBİNG (SESLENDİRME) YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

TED Rönesans Koleji Ortaokulu bu yıl ilki düzenlenecek olan Animasyon ve Dubbing (Seslendirme) Festivaline ev sahipliği yapmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye genelindeki tüm TED okullarının katılımının sağlanacağı yarışma ve festivalin teması TED’İN 90.Yılı konuludur.

 İletişim için; Öznur Gözde CEBİR

TED Rönesans Koleji Tören Komitesi Başkanı

 E-mail:oznur.cebir@tedronesans.k12.tr

 AMAÇ:

TED Rönesans Koleji, bu yarışma ve festival ile öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeyi, seslendirme ve animasyon film yapımını özendirmeyi, diksiyon ve dil gelişimlerine katkıda bulunmayı ve tema doğrultusunda, Atatürk’ün direktifleriyle kurulan bir okulda okuyan Türk genci olarak TED tarihçesine hâkim olmayı, eğitim gördükleri kuruma olan aidiyet duygusunu kazandırmayı hedef olarak edinmiştir.

KAPSAM:

1- Türkiye genelindeki TED okulları ortaokul öğrencileri (5-6-7-8.Sınıflar) katılabilir.

2- Animasyon ve Dubbing yarışmasındaki film senaryoları kurmaca, esinlenme, özgün eserler olmalıdır.

3- Animasyon ve Dubbing yarışmasında hazırlanacak filmler, dramatik kurgusal belgesel, epik, stop motion animasyon, çizgi film vb. türlerde hazırlanabilir.

4- Yarışmaya katılacak olan okulların her kademesi için oluşturulacak Dubbing takımlarının en az 2 en fazla 4 öğrenciden oluşması esastır. Farklı kademelerden oluşturulacak takımlar performansa bağlı değerlendirmeye alınmayacaklardır.

5- Yarışma için TED Rönesans Koleji tarafından oluşturulan başvuru formu eksiksiz şekilde doldurulmalıdır.

6- Hazırlanan filmlerin jenerik, müzik, ses efektleri dahil toplam süresi 2 dk’ dan az ya da fazla olmamalıdır.

7- Yarışmaya katılacak takımların filmlerinin, görevli öğretmenleri tarafından DVD/HD/MP3 formatında flash diske kopyalanıp 09.02.2018 Cuma günü, saat 17.00’a kadar TED Rönesans Koleji açık adresine posta ya da kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen veriler TED Rönesans Kolejinin arşivine kaldırılacak, iade edilmeyecektir.

8- Filmlerde kullanılacak her türlü görüntü, müzik vb. telifle ilgili her türlü yasal sorumluluk katılan okulların kendisine aittir. Kullanılan müziklerin telif hakkı sahipleri filmlerin sonunda belirtilmelidir.

 9- Başvuru formunu dolduran katılımcı okulun görevli öğretmeni, yetkilisi ve takım öğrencileri şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılmaktadır.

10- Hazırlanacak olan afiş ve başvuru formu TED Rönesans Koleji’nin Web sayfasında duyurular bölümünde yayınlanacaktır.

11- Jüri, TED Rönesans Koleji tarafından belirlenecek, Öğretmen, Seslendirme Sanatçıları, Yönetmenlerden oluşan bir ekip tarafından oluşturulacaktır. Oluşturulan ekip yarışma öncesi TED Rönesans Koleji Web sayfasından duyurulacaktır.

12- Yarışma sonuçları Jüri kararına göre esas alınacak olduğundan, jüri kararı kesindir, itiraz edilemez ve herhangi bir sebeple değiştirilemez. Eser sahipleri her türlü idari ve adli yargı yoluna müracaat hakkından vazgeçmiş kabul edilecektir.

13- Yarışma, TED Rönesans Koleji tarafından belirlenen salonda 24.02.2018 Cumartesi günü Saat 09.15’ de başlayacak Açılış Töreni ile seyirciye açık bir şekilde sergilenecektir. Festival organizasyonundan bizzat TED Rönesans Koleji sorumlu olup Tüm TED Okulları yöneticileri davet edilecektir.

14- Yarışmaya katılım gösterecek olan okulların öğrencilerinin velileri tarafından imzalanmış sosyal medya izin belgeleri yarışma günü görevli öğretmenleri tarafından TED Rönesans Koleji görevli Öğretmeni Öznur Gözde CEBİR’ e teslim edilecektir.

15- Ödüller TED Rönesans Koleji Konferans Salonunda düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.

16- Organizasyon Programı:

08.30 Kayıt

09.15 Açılış Töreni

09.30 Katılımcı Okulların Seslendirme Performansları

12.00 Öğle Yemeği

13.00 Katılımcı Okulların Seslendirme Performansları

17.00 Ara- İkram

17.30 Ödül Töreni

18.30 Kapanış

 ESERE AİT HAKLAR:

Yarışmacı okul, her türlü görsel, yazılı, işitsel doküman ve belgelerin çoğaltma, kopyalama, dağıtma, yayma ve yayınlama gibi fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan tüm haklarına kendisi sahiptir. Ancak eser sahibinin izniyle, TED Rönesans Koleji’nin arşivinde saklanacak olan kopyalar, TED Rönesans Koleji tarafından tanıtım ve kültürel gösterimler amacıyla, gerçek ve sanal ortamlarda, yurtiçi ve yurt dışı faaliyetlerde gösterilebilir. Bu kullanımdan dolayı eser sahipleri TED Rönesans Koleji’nden herhangi bir telif ücreti talep edemeyecektir.

 


   
Ad Soyad :
Telefon: