Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri Bölümü’nün temel hedefi değişen teknolojiye uyum sağlayabilen ve kendini yenileyebilen bilgi toplumunda yerini alabilecek bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin teknolojiyi yaratıcılıklarıyla aktif ve çok yönlü olarak kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu anlamda öğrencilerimiz, bilişim teknolojilerini her alanda bir “araç” olarak kullanma bilinci kazanarak bu bilinci günlük yaşamlarına taşımaktadırlar.

Bilişim Teknolojileri dersi tüm seviyelerde sınıflarda öğrenci merkezli bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Ders dili 5.sınıflarda Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı programı kapsamında İngilizce, anasınıfı, 1.2.3.4. 6.sınıflar ve Lise Hazırlık sınıfında Türkçe’dir. Bilişim Teknolojileri alanında hedefimiz;

 • Bilgi Teknolojilerini ve araçlarını tanıyıp etkili ve verimli kullanabilme,
 • Bilgiye hızlı ulaşıp yorumlayabilme,
 • Bilgisayar okuryazarı olabilme,
 • Dijital vatandaş olabilme,
 • Analitik düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması,
 • Ders başarı durumlarının takip edilip, ek etüt çalışmalarının planlanması,
 • Bölüm içi akran eğitimlerinin yapılması,
 • Müfredat haritalarının revize edilmesi ve yeniden planlanması,
 • Farklı disiplinler ile işbirliği içerisinde Maker ve STEM çalışmalarının yapılmasıdır.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleri bilgisayar laboratuvarlarında bulunan Mac, PC ve Chromebook’lar ile uygulamalı olarak yürütülmektedir. Program, konulara bölünmüş sınıf içi etkinliklerle yürütülmektedir. Bu etkinliklerde soru cevap, proje tabanlı öğrenme, gezi-gözlem, tartışma, anlatım, problem çözme, gösterip yaptırma yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır.  

Bölüm Etkinlikleri:

 • Avrupa Kodlama Haftası #CodeWeekEU
 • Kodlama Saati #HourofCode
 • Güvenli İnternet Günü #SaferInternetDay
 • Uzayda Türkler Var Atölyesi
 • TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması
 • Bilişim Günleri
 • Scratch Günü
 • TED Rönesans Koleji School Maker Faire
 • MakeX Robot Turnuvası
 • Kodu Cup Türkiye
 • FLL - FIRST LEGO League
 • FRC - FIRST Robotics Competition


   
Ad Soyad :
Telefon: