Cambridge Akreditasyon Onayı

Uluslararası programları uygulamak ve bu programlardan öğrencilerimizi faydalandırmak amacı ile okulumuzun açılış aşamalarından itibaren akademik hedefleri içinde yer alan, Cambridge Akreditasyon süreci başvuru adımlarını gerçekleştirmeye başlamıştık. Bu kapsamda 19 Eylül 2014 günü Cambridge Eğitim Programları ve TED Ankara Koleji Uluslararası Programlar Yetkilileri tarafından kapsamlı teftişimiz, okulumuzun eğitim felsefesi ve yöntemi, kurumsal değerleri, fiziksel olanakları ve akademik kadro yetkinliği başlıklarında gerçekleştirildi. Heyet tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından 05 Kasım 2014 tarihinde, “Cambridge Eğitim Programlarını Uygulama ve Değerlendirme” yetkisine sahip uluslararası okul olma statüsünü kazandığımız bilgisini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. TED Rönesans Koleji olarak akreditasyon onayımızı, uluslararası yüksek akademik yetkinlik kapılarını öğrencilerimize açacak bir başlangıç olarak görüyor ve “Cambridge Secondary 1 Checkpoint” uygulamasını ortaokul düzeyinde gerçekleştirecek ilk okul olma gururunu yaşıyoruz.
Akreditasyon onayımızın TED Rönesans Ailesi’ne hayırlı olması dileklerimizle.
Akreditasyon onayımız aşağıdaki programların uygulamalarını kapsayacaktır:
- Cambridge Secondary 1 Checkpoint
- Cambridge IGCSE
- Cambridge ICE

Cambridge IGCSE Nedir?

Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE), dünya çapında en çok tanınan sertifikalardan biridir.
Cambridge IGCSE Programı bilgiyi hatırlama ve sözlü becerileri kapsayan, problem çözmeye yönelik bir öğrenme sürecidir. Program, takım çalışması ve araştırma becerilerini de bünyesinde taşıyan, yaşamsal önemi olan tüm eğitsel becerileri bütünleştirir. Tüm bu süreçlerin sonunda kazanılan edinimler, Cambridge çeşitli seviyeleri ya da Uluslararası Cambridge İleri Düzey (Advanced International Certificate) Sertifikaları, Kuzey Amerika İleri Düzey Belirleme Programı ve Uluslararası Bakalorya gibi ileri düzeydeki dil bilgisi seviyeleri için bir temel oluşturur.
Cambridge IGCSE, öğrencilere kapsamlı bilgi dağarcığı ve yaşam boyu kullanacakları becerileri kazandırırken, onlara lise düzeyinde kendi becerilerine uygun olan dersleri de seçme özgürlüğü tanır.
Cambridge Associate School Certificate >>


   
Ad Soyad :
Telefon: