Değerler ve Yaşam Becerileri

 
 
Uploaded Image
 
Uploaded Image
 
Uploaded Image
 
Uploaded Image
Uploaded Image
 
Uploaded Image
 
Çocuklar yaşamlarının büyük bir bölümünü okullarda eğitim almak için geçirirler ve uzun bir eğitim sürecinin sonunda hayata atılırlar. Hayata atıldıklarında onları bekleyen pek çok duruma hazırlıklı olmaları önemlidir. Yapılan araştırmalar yaşam becerilerini geliştirmiş bireylerin, yaşam içerisinde varoluşlarının ve başarılarının çok daha iyi olduğu yönündedir. Bu anlamda yaşam içerisinde yaşama hazırlayan bazı beceriler ve değerler sonradan kazanılmadığı gibi yaşla ve olgunlaşmayla geliştirilmesi gereken becerilerdir.
 
Okulların akademik becerileri kazandırmasından öte en önemli amacı, öğrencilerini bu uzun eğitim yaşamlarının içerisinde ve sonrasında atıldıkları hayatta, yaşam kalitelerini artıracak, bireysel ve sosyal bir varlık olarak çevreye ve topluma duyarlılıklarını, farkındalıklarını yükseltecek, başarılarını destekleyecek beceri ve bakış açılarını kazandırmaktır. Hayat başarısını sağlayan karakter özelliklerini desteklemektir.
TED Rönesans okullarında öğrencilerimizin bütünsel olarak değerlendirilip gelişimsel bir bakış açısı ile çok yönlü desteklenmesi birincil hedefimizdir. Öğrencilerimizin sosyal, duygusal gelişimlerini düzenli bir şekilde desteklemek, sosyal ortamlarında kendilerini daha rahat, mutlu ve güvende hissedebilecekleri olumlu ortamlar oluşturulmasına katkı sağlamak, kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine yardımcı olmak, bireysel sorumluluklarını kazanmalarına zemin hazırlamak, karşılaşabilecekleri sorunlarda baş etme becerilerini güçlendirmek, bununla beraber akademik başarılarını da artırmak ve en önemlisi öğrencilerimizin kendi değerler sistemlerini, dünya görüşlerini ve vizyonlarını oluşturabilmelerine yön vermek için Yaşam Becerileri ve Değerler Eğitimi olarak sistemli, dikey ve yatay olarak yapılandırılmış bir program uyguluyoruz. 
Quest Programı, 1970’li yıllarda Stanford Üniversitesi bünyesinde akademik program haline getirilen sosyal ve duygusal beceriler geliştirme ve karakter oluşturma programıdır. 1982 yılında Dünya Gençlik Vakfı tarafından dünyaya sunulmuştur. Unicef, WHO, Casel ve diğer uzman kurumların yaptığı araştırmalar ile dünyanın en iyi programlarından biri olarak onaylanmıştır. Çeşitli ülkelerde geniş kapsamlı sonuç değerlendirmeleri yapılmış ve etkin olduğu kanıtlanmıştır.
Program sadece eğitici eğitimi almış öğretmenler tarafından uygulanır. Bu nedenle bütün öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz okulumuzun dokusuna işleyecek olan uluslararası bu programın eğitimini almışlar ve sertifikasyon süreçlerini tamamlamışlardır. Okulun tüm öğretmen ve yöneticilerinin eğitim almaları ve velilerin işbirliği programın başarısını büyük ölçüde arttırmaktadır.
Uyguladığımız bu program, okulumuzun temel aldığı eğitim ve disiplin anlayışı ile de örtüşmektedir. Bu eğitimin içeriği aynı zamanda Duygusal Zeka’nın boyutlarıyla da örtüşmektedir. Öğrencilerimizin yaşam içerisinde başarılı ve mutlu olmalarını sağlayacak bu çok yönlü eğitim şu alt başlıkları içermektedir:
• Öz Disiplin Geliştirme,
• Analitik Düşünme
• Sorumluluk Alma
• Doğru Karar Verebilme
• Hedeflerini Oluşturma,
• Etkili İletişim Yöntemlerini Öğrenme ve Kullanabilme
• Şiddet İçermeyen Çözüm Yolları Geliştirebilme
• Empati
• Öfke Kontrolü
• Çatışma Çözme
• Takım Çalışması
• Gönüllülük Bilinci
• Karşısındaki Kişiye Hayır Diyebilme
• Zorbaca Davranışlara Karşı Duyarlı Olma
• Övgü ve Takdir Edebilme yanında olumlu düşünüş ve davranış, kendine ve başkalarına saygı, aileye ve topluma bağlılık, sosyal yardım, nezaket, sağlıklı yaşam gibi değerleri de teşvik etmektedir.
 
Öğrencilerimiz, Kasım ayında Yaşam Becerileri ve Değerler Eğitimi çalışmaları kapsamında 5 ve 6. Sınıflarda “İletişim, Paylaşma ve Emek Verme” ve Anasınıfı, 1., 2., 3. ve 4. Sınıflarda “Arkadaşlık, Birliktelik Duygusu ve Çevremdekiler” konularında etkinlikler yapmışlardır.


   
Ad Soyad :
Telefon: