Eğitim Ve Öğretim Okul Öncesi

Okul öncesi yıllar, kişilik gelişiminin ve öğrenme süreçlerinin en değerli dönemidir. Tüm yaş gruplarında farklılaştırılmış eğitim olanaklarının sağlandığı çok yönlü bir eğitim programını, güvenli bir öğrenme çevresi yaratarak, uygulamayı hedefleyen okulumuzda; anasınıflarımız 4 ve 5 Yaş Grubu çocukları için tasarlanmış farklı öğrenme alanlarına sahiptir. Bu öğrenme alanları, anasınıflarının binası içinde ve bahçemizde konumlandırılmıştır.

Türk Eğitim Derneği tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından geliştirilen programımız, MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü’nün belirlediği esasları temel almaktadır. Programımız GEMS, Montessori, High Scope ve Farklılaştırılmış Eğitim yaklaşımları ile daha zengin bir hale getirilmiştir. Eğitim ve öğretimi zenginleştirmek amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal-duygusal, dil ve öz bakim gelişim alanlarını gelişimsel ihtiyaçlar çerçevesinde destekleyecek farklı yöntem, teknik ve uygulamalardan da yararlanılmaktadır. Okulumuzda yapılan tüm etkinlikler, disiplinler arası yatay ve dikey ilişkiler kurularak planlanır, uygulanır.
 
Eğitim programımız uygulanırken;  
 
Yaratıcı Drama
Dans
Müzik
Beden Eğitimi
Görsel Sanatlar
Çocuk Yogası
Düşünme Becerileri Eğitim Programı: Akıl Oyunları
BGA (Bilişim Garajı Akademisi) Etkinlikleri
Yoğun İngilizce Programı ile desteklenmektedir.

Oyun, tüm eğitim ve öğretim etkinliklerimizin temelini oluşturur. Öğrencilerimiz oynayarak öğrenir, öğrenirken eğlenir. Günlük programımızda yer alan “Oyun ve Hareket Etkinlikleri” yapılandırılmış ve serbest oyunlar yoluyla onlara, iç dünyalarını keşfetme, sosyal yaşamı deneyimleme, kendilerini ifade etme, hayal güçlerini zenginleştirme ve farklı becerileri uygulama fırsatı sağlar.

Öğrencilerimiz, zengin Okul Öncesi Eğitim Programımıza eşlik eden çeşitli geziler, açık sınıf, fen-doğa ve matematik uygulamaları, değerler eğitimi, sosyal sorumluluk çalışmaları ve dönüşümlü olarak tanıyacakları on farklı kulüp etkinliği sayesinde ilkokula hazırlanırken, bir yandan da onları hayata hazırlayacak temel deneyimleri yaşar ve geliştirirler.

Kültürlerarası farklılıkları ve benzerlikleri tanıyarak, yeryüzünün zengin dokusunun bilincinde, çok yönlü birer dünya vatandaşı olacak öğrencilerimiz, anasınıfından başlayarak Türkçe ve İngilizce etkinlikler ile farklı kültürlerin kapılarını da aralarlar. Aralanan bu kapı onları, keşfedecekleri ve her seferinde yeniden anlamlandıracakları kendi dünyalarını tanıma yolculuğuna götürür. 
 


   
Ad Soyad :
Telefon: