Eğitim Ve Öğretim Okul Öncesi

Okul öncesi yıllar, kişilik gelişiminin ve öğrenme süreçlerinin en değerli dönemidir. Tüm yaş gruplarında farklılaştırılmış eğitim olanaklarının sağlandığı çok yönlü bir eğitim programını, güvenli bir öğrenme çevresi yaratarak, uygulamayı hedefleyen okulumuzda; anasınıflarımız 4 ve 5 Yaş Grubu çocukları için tasarlanmış farklı öğrenme alanlarına sahiptir. Bu öğrenme alanları, anasınıflarının binası içinde ve bahçemizde konumlandırılmış olup sınıflarımızda iki sınıf öğretmeni bulunmaktadır.

Türk Eğitim Derneği tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından geliştirilen programımız, MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü’nün belirlediği esasları temel almaktadır. Programımız GEMS, Montessori, High Scope ve Farklılaştırılmış Eğitim yaklaşımları ile öğrencilerin bireysel ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eklektik bir program oluşturulmuştur. Eğitim ve öğretimi zenginleştirmek amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal-duygusal, dil ve öz bakim gelişim alanlarını gelişimsel ihtiyaçlar çerçevesinde destekleyecek farklı yöntem, teknik ve uygulamalardan da yararlanılmaktadır. Okulumuzda yapılan tüm etkinlikler, disiplinler arası yatay ve dikey ilişkiler kurularak planlanır, uygulanır.
 
Eğitim programımız uygulanırken;  
 
Yaratıcı Drama
Dans
Müzik
Beden Eğitimi
Görsel Sanatlar
Bilişim Teknolojileri
Çocuk Yogası
Mutfak Etkinliği
Demokrasi Eğitimi
Düşünme Becerileri Eğitim Programı: Akıl Oyunları
BGA (Bilişim Garajı Akademisi) Etkinlikleri
Yoğun İngilizce Programı ile desteklenmektedir.
 
Anasınıfı (4 yaş Grubu) – İlkokul 4. Sınıf 
Çocuklar İngilizce’yi en iyi nasıl öğrenirler? 
Yabancı bir dil öğrenmeye erken bir yaşta başlamak gerekir, zira çocuğun yaşı ne kadar küçük ise, dil edinimi o kadar kolay olur. TED Rönesans’ta uyguladığımız eğitim- öğretim programına uluslararası standartlar yön verir ve her bir sınıf seviyesi; çocuğun sosyal, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyecek şekilde yapılandırılır. İlk yıllar programımız, İngilizce becerilerinin gelişimini en üst düzeye çıkarmak için tematik yaklaşımın yanısıra ses bilgisine dayalı bir müfredat içerir. Aynı zamanda öğrenme stratejileri, eleştirel düşünme ve çalışma becerileri de öğretilir. Anaokulu (4 yaş) sınıfında başlayan ses bilgisi programı, küçük öğrencilerimize ilkokul yıllarında geliştirecekleri bir temel sağlar. 
 
Jolly Phonics (Eğlenceli Ses Bilgisi) Nedir? 
 
Jolly Phonics (Eğlenceli Ses Bilgisi), senteze dayalı ses bilgisi yoluyla okuma- yazmayı öğretmek için izlenen eğlenceli ve öğrenci- merkezli bir yaklaşımdır. Birden çok duyuya hitap eden bu yöntem, çocuklar için çok motive edicidir ve öğretmenler, öğrencilerinin çok hızlı ilerleme kaydettiklerini gözlemlerler. Araştırmalar, böylesi bir ses bilgisi öğretiminin hem anadili İngilizce olan hem de yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrenciler için çok uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yöntem, dil konusunda zorlanan okurlar sözkonusu olduğunda da başarılı olmuştur.
www.jollylearning.co.uk
Anaokulundaki ve ilkokuldaki bütün İngilizce öğretmenlerimizin Jolly Phonics sertifikası mevcuttur. 
Bu program nasıl uygulanır? 
Anasınıfı 4 Yaş Grubu
Harflerin sesleri öğretilir ve öğrenciler, konuyla ilgili uygulamalı el işi etkinliklerine ve hareketli şarkılara katılırlar. Ayrıca anaokulu 4 yaş grubundaki öğrenciler, her hafta o ana kadar öğrendikleri sesleri pekiştirmek için “Ses Bilgisi Sunumları” yaparlar. 
Anasınıfı 5 Yaş Grubu
İngilizce’deki 42 ses yedi aşamalı olarak öğretilir, ayrıca (çözülemeyen sözcükler de denen) dikkat isteyen şaşırtmacalı basit sözcükler de öğretilir. İlk altı ses öğretilir öğretilmez, öğrenciler, sesleri karıştırarak bu altı sesi içeren sözcükleri okuyabilir hale gelirler. Öğrenciler, kendi gelişim seviyelerine göre çözebilecekleri kitapları okumaya başlarlar. 

Oyun, tüm eğitim ve öğretim etkinliklerimizin temelini oluşturur. Öğrencilerimiz oynayarak öğrenir, öğrenirken eğlenir. Günlük programımızda yer alan “Oyun ve Hareket Etkinlikleri” yapılandırılmış ve serbest oyunlar yoluyla onlara, iç dünyalarını keşfetme, sosyal yaşamı deneyimleme, kendilerini ifade etme, hayal güçlerini zenginleştirme ve farklı becerileri uygulama fırsatı sağlar.

Öğrencilerimiz, zengin Okul Öncesi Eğitim Programımıza eşlik eden çeşitli geziler, açık sınıf, fen-doğa ve matematik uygulamaları, değerler eğitimi, sosyal sorumluluk çalışmaları ve dönüşümlü olarak tanıyacakları on farklı kulüp etkinliği sayesinde ilkokula hazırlanırken, bir yandan da onları hayata hazırlayacak temel deneyimleri yaşar ve geliştirirler. 
 

 


   
Ad Soyad :
Telefon: