İkinci Yabancı Dil

İKİNCİ YABANCI DİL
 
Bugünün küresel dünyasında başarı için doğru iletişim becerilerinin ve birden fazla yabancı dilin mükemmel düzeyde kullanımı anahtardır. Yabancı dil öğretimine erken yaşta başlanılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, TED Rönesans Koleji’nde öğrencilerimiz ikinci yabancı dil öğrenimine 4. sınıfta Fransızca, Almanca, Rusça ya da İspanyolca dillerinden birini tercih ederek başlarlar.
İkinci Yabancı Diller Bölümümüzün hedefi öğrencilerimize tercih ettikleri dili öğretirken kültürünü de tanıtmak, böylece onların dili daha etkin kullanmalarını sağlamaktır.
İkinci Yabancı Diller programı Avrupa Ortak Diller için Başvuru Çerçevesi’ne (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak hazırlanmıştır. Çerçeve programında tanımlanan hedefler ve yetkinlikler öğrencilerin düzeyini belirler. Bunu yanı sıra, öğrencilerimizin dünyaca tanınan DELF (Fransızca), DELE (İspanyolca), FIT (Almanca) ve TORFL (Rusça) sınavlarına girmeleri için olanak oluşturulur.
Dil öğretimi konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin gelişimi üzerine kurgulanmakla birlikte etkin iletişimi sağlamak için konuşma ve dinleme becerileri üzerine yoğunlaşmaktadır. Aynı zamanda, dilin doğru kullanımı için dilbilgisi öğretimini de kapsar. Erken yaşta doğru telaffuzun kazandırılmasında öğretmenlerimizin ana dil konuşuru olması büyük önem taşımaktadır. Her öğrencimizin öğrenme motivasyonunun en üst düzeye ulaşması ve kendi potansiyelini gerçekleyebilmesi için farklılaştırılmış öğretim teknikleri kullanılır.


   
Ad Soyad :
Telefon: