İlkokul Eğitim ve Öğretim

Okulumuzda ders programı; oluşturmacı yaklaşım, çoklu zekâ ve bireysel farklılıklara dayalı bir eğitim anlayışı ile ele alınmaktadır. Etkin öğrenme unsurları kullanılarak temel deneyimlerle desteklenmektedir. Doğrudan bilgi aktarmak yerine, öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla; öğrencilerin araştırarak, sorgulayarak, deneyerek, yaşayarak anlamlı bilgiye ulaşması ve elde ettiği bilgileri kendi yaşantısında uygulayabilmeleri, yeni bilgiler üretme ve kendilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. Kuralları ezberlemek yerine keşfederek bilgiye ulaşabilecekleri etkinlikler kullanılmaktadır. Etkin katılım yoluyla ulaştıkları bilgiler üzerinde seçme, işleme, karşılaştırma, değerlendirme ve yorumlama yapabilmektedir. Öğrenciyi aktif hale getirecek yöntemler kullanılması, onların farklı zeka alanlarına hitap edecek etkinliklere yer verilmesi kalıcı öğrenmelere ve başarının artmasına katkı sağlamaktadır. 

Bir dersin kazanımları ile diğer derslerin kazanımları ve ara disiplinlere ait kazanımlar arasında ilişki kurularak “keşfedecek kocaman dünyalarımız var” misyonumuzu gerçekleştirme doğrultusunda çalışılmaktadır. Olumlu kişisel nitelikleri geliştirmeleri yanında bütün derslere temel oluşturacak bilgiler kazanmalarına fırsat yaratılmaktadır.  Bütün bunları gerçekleştirebilmemiz için eğitim ve öğretim programımızın anahtar sözcükleri:

 • Farklılığı kabul etme
 • Sorumluluk üstlenebilme
 • Yaşam boyu öğrenmeye bağlılık
 • Esneklik
 • Öğrenci merkezli öğrenim modellerini kullanma
 • İş birliği
 • Problem çözebilme
 • Deneyimleme
 • Takım ruhu
 • İletişim
 • Adalet
 • Saygı
 • Dürüstlük
 • Eleştirel düşünme
 • Özgüven
 • Öğrenmede bireysel farklılıkları dikkate alma
 • Küresel öğrenme kaynaklarına ulaşabilme
 • Pozitif ilişkiler (sınıf ortamının bu açıdan uygun bir iklime sahip olmasına katkı sağlama ve sürdürme)
 • Yaşam becerileri
 • Bütün öğrencilerin öğrenebileceğini kabul etme
 • Sürekli gelişme
 • Çok yönlülük
 • Çevreye duyarlık
 • Liderlik
 • Yaratıcılık ve İnovasyon
 • Sosyal Sorumluluk; Kültürel, Evrensel ve Çevresel Farkındalık
 • Dijital Çağ Okuryazarlığı yolunda destekleme
 • Öz denetim


   
Ad Soyad :
Telefon: