Matematik

Matematik Bölümünün genel amacı, öğrencilerin akıl yürütme, eleştirel düşünme, analitik düşünme, tahmin etme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik ve çalışmalar yapmak, bu çalışmalar ile geleceğe yetkin insan yetiştirmektir.

Matematik dersleri 5,6,7, ve 8. Sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredat kapsamında Türkçe olarak yürütülmektedir. 5. Sınıf Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı kapsamında İngilizce Matematik terminolojisi de verilmektedir. Lise Hazırlık sınıfında 5,6,7 ve 8. Sınıf matematik müfredatını içeren konularda İngilizce terminoloji kazandırılması hedeflenmektedir. Lise seviyesinde derslerimiz İngilizce dilinde yapılmaktadır. Programımız Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredat ile uyumludur.

Ders tasarımlarımızı ve sınıftaki öğretim yöntemlerimizi belirlerken farklılaştırılmış öğretim etkinlikleri, disiplinler arası tematik etkinlikler, soru-cevap etkinlikleri, teknoloji ile zenginleştirilmiş etkinlikler, ulusal ve uluslararası yarışma ve projeler kapsamında beceri tabanlı çalışmalara yer vermekteyiz. Okul içinde uyguladığımız ölçme ve değerlendirme sonuç analizlerine göre derslerimizde tamamlama çalışmaları yapılmaktadır.

Bölüm Etkinliklerimiz

Uluslararası Yarışmalar:

Tüm öğrenciler için;

  1. sınıflar: Atlantic Pasific Matematik Yarışması
  2. sınıflar: Gauss Matematik Yarışması
  3. Sınıflar: Gauss Matematik Yarışması
  4. Sınıflar: Pascal Matematik Yarışması

Tercihe dayalı;

  1. sınıflar: Urfodu - Uluslararası Bilim Temelli Bilgi Yarışmasını
  2. sınıflar: Purple Comet Math Meet
  3. sınıflar: Purple Comet Math Meet
  4. sınıflar: Urfodu - Uluslararası Bilim Temelli Bilgi Yarışmasını

Okul İçi Etkinlik ve Organizasyonlar:

Şubeler arası matematik yarışması (5. Sınıf)

Akıl Oyunları Turnuvası (okul geneli)

Matematik etkinlikleri (okul geneli)

Akademik programımızı desteklemek amacıyla dikey olarak planlanan gezilerimiz:

5. Sınıflar

Sadberk Hanım Müzesi (Pratik Matematik)

 “Matematik İle Çözülür Şifreler, Sadberk Hanım Müzesinde Seni Bekler Eserler!” Etkinliği

Uçurtma Müzesi

6.Sınıflar

Rahmi Koç Müzesi - Renkli Matematik Dünyası

Arkeoloji Müzesi (Pratik Matematik)

“Arkeoloji Müzesi’nde kayboldum; Yolumu Matematikle Buldum!" Etkinliği

7. Sınıflar

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi

8. Sınıflar

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (Pratik Matematik)

“Matematikle Var Olmak! Bilim İle Yaşamak” Ekinliği 

Şirince Matematik Köyü

Lise Hazırlık – 9. Sınıflar

Rahmi Koç Müzesi - Renkli Matematik Dünyası

Şirince Matematik Köyü

 


   
Ad Soyad :
Telefon: