Müzik

Müzik Bölümünün amacı; anasınıfından başlayarak öğrencilerimizin müzik yoluyla estetik yönünü, müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirici müzik etkinliklerine katılmalarına olanak sağlamak, gelişmelerinde olumlu etkisi olabilecek müzikleri dinleme alışkanlığını kazandırmak, ulusal ve evrensel müzik kültürünü tanıyan, sanata ve sanatçıya saygı duyan, eleştirel beğeniye sahip bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.

Anasınıfı müzik derslerinde; programımız haftada 1 ders saati olarak konulara uygun şarkı öğretimi, orff yaklaşımlı müzikli ve ritmik oyunlar, ses çalışmaları, enstrüman tanıtımları ve yaratıcı çalışmalar ile planlanır.

İlkokul müzik derslerinde; programımız 1,2,3.sınıf düzeyinde MEB müfredat konularıyla birlikte temel müzik bilgileri, Orff yaklaşımlı eğitim ve koro çalışmaları olarak planlanır. 4.sınıf düzeyinde MEB müfredat konularıyla birlikte temel müzik bilgileri, enstrüman tanıma çalışmaları uygulanır.

Ortaokul müzik derslerinde; programımız 5.sınıf düzeyinde MEB müfredat konularıyla birlikte temel müzik bilgileri, müzik kültürü ve enstrüman/branş başlangıç eğitimini kapsayacak şekilde planlanır.

Ortaokul 6-8.sınıf düzeyinde MEB müfredat konularıyla birlikte temel müzik bilgileri, müzik kültürü ve enstrüman/branş eğitimini kapsayan özel bir müzik programı uygulanır.

Lise müzik derslerinde; programımız Hazırlık ve 10.sınıf düzeyinde MEB müfredat konularıyla birlikte temel müzik bilgileri, müzik kültürü-terminolojisi ve enstrüman/branş eğitimini kapsayacak şekilde planlanır.

Kulüp Faaliyetlerimiz, Anasınıfından 10. Sınıf düzeyine kadar yer almakta olup, Lise sınıflarında BTEC Müzik çalışmaları yapılmaktadır.

 Yöntem

Müzik dersi “aktif öğrenme ve uygulama” ilkesine göre işlenmektedir. Yöntem, öğrenciye sadece bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda öğrencinin yeteneklerini ve sosyal ilişkilerini de geliştirebilmelidir. Soru cevap, uygulama, gözlem, tartışma, anlatım, problem çözme, canlandırma yöntemi uygulanmaktadır.

 Bölüm Etkinlikleri:

  • Okul Korosu konserleri
  • Okul Bandosu konserleri
  • Okul Orkestrası konserleri
  • Tüm sınıf seviyelerinde sene sonu gösterileri
  • Okul genelinde Müzikal - Müzik&Dans Gecesi


   
Ad Soyad :
Telefon: