Öğrenci İşleri

TED Rönesans Koleji Öğrenci İşleri Birimi, eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini desteklemek amacıyla; öğretmenlere, öğrencilere, velilere, mezunlara ve ilişkide olduğu kurumlara yönelik bilgi-belge hizmetini sunmakla görevlidir.

Başlıca görevleri;

• Öğrenci sistem kayıtlarının yapılması ve tüm öğrencilere ait özlük ve akademik bilgilerin bilgisayar ortamında tutulması,
• Öğrencilere, mezunlara, öğretmenlere ve ilişkide olduğu kurumlara bilgi ve belge hizmetinin sunulması (Geçici mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi, öğretmen görev belgesi vb.),
• Tüm eğitim kadrosunun atama işlemlerinin yapılması,
• Gelen-giden evrak takibinin yapılması,
• Günlük yazışmaların yapılması,
• Dönem sonu ve ara karne basımlarının yapılması,
• Yıl sonu diploma basım işlemlerinin yürütülmesi, MEB onay sürecinin takip edilmesi.

 

Saha Sorumlusu
Atiye YILDIZTEPE
Dahili No: 3700 - 3704

İlköğretim Öğrenci İşleri Sorumlusu
Songül DELİPINAR
Dahili No: 3706

İlköğretim Öğrenci İşleri Elemanı
Serap HUT
Dahili No: 3711

Lise Öğrenci İşleri Sorumlusu
Demet UÇAN
Dahili No: 3780

 


   
Ad Soyad :
Telefon: