Ortaokul Eğitim ve Öğretim

İlkokul yıllarında başlayan eğitim ve öğretim modellerimizin yanı sıra, öğrencilerimize kendilerini ifade edecekleri ulusal ve uluslararası platformlar; bilim, kültür, sanat ve spor ortamları sunarız. Böylece onların ilgi ve yetenek alanlarını keşfetmelerini sağlarız. Yüksek bir bilinç düzeyiyle teknolojiyi etkin ve olumlu anlamda kullanmalarını hedefleriz.

Donanımlı sınıflarımızın yanı sıra, kütüphane, müzik ve görsel sanatlar atölyeleri, teknoloji tasarım atölyesi, bilgisayar, 3D, Maker ve fen laboratuvarlarımızda üst düzey akademik programımızı sosyal ve kültürel programlarımıza paralel olarak sunarız.

Yürüttüğümüz disiplinler arası çalışmalarda amacımız öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri kullanabilecekleri farklı ortamlarda yeni deneyimler ile zenginleşmelerine olanak sağlamaktır. Öğrencilerimizin ulusal ve evrensel değerlerin farkında entelektüel bireyler olarak yetişmeleri adına düzenlediğimiz toplum hizmeti çalışmaları değerler eğitimine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Tüm çalışmalarımızı şekillendiren ana düşüncemiz; öğrencilerimizi, 21. yüzyıl becerilerine sahip, entelektüel beğenileri gelişmiş, yaratıcı ve özgür düşünen, ülkesine karşı sorumluluklarının farkında, geleceğe umutla bakan bir dünya insanı olarak donanımlı hale getirmektir.

TED Rönesans Koleji Ortaokulu Eğitim – Öğretim Uygulamaları

BTEC (Business and Technology Education Council) Programı

Pearson ortaklığında yürütülen ve MEB mevzuatına uygun, uluslararası geçerliliğe sahip, öğrencilere hayallerindeki mesleklere ilişkin yeterlikleri kazandırmak ve onları sektörün önde gelen firmaları için tercih edilen bireyler haline getirmeyi hedefleyen bir meslek edindirme programıdır. Programda proje çalışmaları ve uygulamaya yönelik, iş hayatıyla ilgili etkinlikler sınıf-içi öğretim ile birleşerek öğrencilerin takım çalışması, yaratıcı düşünme ve sunum becerilerinin dahil olduğu davranışsal beceriler kazanmalarını sağlar. TED Rönesans Koleji'nde 7. sınıftan lise sonuna kadar uluslararası alanda kabul görmüş BTEC Uygulamalı Bilim İlkeleri, Sanat ve Tasarım, Müzik, İşletme ve Sosyal Medya programlarını uygulamaktayız.

TED-Kanada Uluslararası Öğrenci Değişim Programı

Türk Eğitim Derneği ile Kanada Hükümeti arasında imzalanan Kanada Eğitim Anlaşması kapsamında öğrencilerimizin çift diploma almasını sağlayan bir programdır. TED-Kanada Uluslararası Öğrenci Değişim Programı ile öğrencilerimiz erken yaşta farklı kültürlerle tanışır, farklı ortamlara adaptasyon ve sorumluluk alma becerilerini güvenli bir ortamda geliştirir ve Kanada üniversitelerine kabul süreçlerinde önemli bir avantaja sahip olur.

 

 


   
Ad Soyad :
Telefon: