Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler, tarihten coğrafyaya, hukuktan psikolojiye ve insan haklarına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsayan disiplinler bütünüdür. Sosyal Bilgiler dersinde en büyük hedefimiz geçmişini bilen, bugünü yaşayan ve geleceği öngörebilen bireyler yetiştirmektir.
 
Dersimiz içeriğinde yürüttüğümüz programımız, bireyin toplumsal kimlik kazanması ve farklılıklara saygı duyan bir dünya vatandaşı olarak yetişmesine hizmet eder.  Bu bağlamda okulumuz, okuyan, araştıran, sorgulayan, eleştiren, keşfeden, yorumlayan, karşılaştırma yapabilen, objektif bakış açısına sahip, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, çözüm üretebilen bireyler yetiştirme hedefini, farklılaştırılmış eğitim modeli bakış açısıyla ve eğitim teknolojileriyle destekler, geliştirir.


   
Ad Soyad :
Telefon: