TED Okullarında Eğitim Öğretim Anlayışı

Türk Eğitim Derneği Okulları;
• Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,
• Ulusal ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş,
• En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,
• Yüksek ahlaklı,
• Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
• Çevreye duyarlı,
• Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
• Bilimsel düşünen,
• Empati kuran ve farklılıklara saygılı,
• İletişim becerileri kazanmış,
• Özgüveni yüksek,
• Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan,
• İş hayatında gerekli olan bilgi, beceri ve değerleri edinmiş,
• Kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan,
• Dünya vatandaşlığı vizyonuna sahip
bireyler yetiştirir.
Türk Eğitim Derneği,
Öğrencilerine bu özellikleri kazandırmak için yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan eğitim-öğretim olanakları sunar.

Türk Eğitim Derneği Okullarında Eğitim-Öğretim Anlayışı
Türk Eğitim Derneği Okullarında;
• Bireysel farklılıkların dikkate alındığı,
• Öğrenci merkezli,
• Ulusal değerleri esas alan,
• Evrensel bakış açısına sahip,
• Yabancı dil eğitiminin gerekliliğine inanan,
• Akademik, sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyici ortamlar sunan,
• TED’e özgü geliştirilmiş programlar ile uluslararası uygulamaların bütünleştirildiği,
• Pozitif disipline dayalı, dinamik ve yenilikçi
bir eğitim öğretim anlayışı esastır.


   
Ad Soyad :
Telefon: