Türkçe

Türkçe – Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün genel amacı, öğrencilerimize anlama ve anlatma ile ilgili dilsel beceri ve alışkanlıkları kazandırmak, onların Türkçeyi özenli kullanmalarını sağlayarak yetkin bir ana dil bilinci oluşturmaktır.

Türkçe dersi 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenci merkezli bir yaklaşımla, “dinleme”, “konuşma”, “okuma”, “yazma” ve “dil bilgisi” olmak üzere çok yönlü ve girişik nitelikli becerileri geliştirmeyi amaçlayan etkinlikler çerçevesinde; metin incelemeleri üzerinden yürütülür.

Lise seviyesinde, Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğrencilerin Türk ve Dünya Edebiyatından farklı isimleri ve türleri tanımasına imkân verecek eserler üzerinden metin odaklı olarak işlenmektedir.

Türkçe – Türk Dili ve Edebiyatı dersleri “aktif öğrenme ve öğretme” ilkesine göre işlenmektedir. Yöntem, öğrenciye sadece bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda öğrencinin işbirliği yapma, tartışma yeteneklerini ve sosyal ilişkilerini de geliştirebilmelidir. Soru cevap, proje, sınıf içi grup çalışmaları, gezi-gözlem, tartışma, anlatım, problem çözme, drama (canlandırma) yöntemleri, sunum, hazırlıklı / hazırlıksız konuşma, farklılaştırma bölüm öğretmenlerimiz tarafından, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminde kullanılan yöntemlerdir.   

Lise düzeyinde, MEB ders kitabı, soru bankaları, konu bazında yaprak testler, TDK Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu, Atasözü ve Deyimler Sözlüğü, ders sunumları, eser inceleme ve ders notu kitapçıkları, akademik makaleler, eğitim teknolojisi ürünleri, güdümlü okuma kitapları kaynak olarak kullanılmaktadır.

Türkçe- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak resmi ve özel kurumlar tarafından düzenlenen yazma yarışmalarına katılım gösterir, ders içeriğini destekleyecek geziler ve Kitap Haftası etkinliklerini planlarız.

 

 


   
Ad Soyad :
Telefon: