Lise Adayları için Uzaktan Kayıt Süreci

TED Rönesans Anadolu Lisesi kayıt kabul süreçleri, TED Okullarına Giriş Sınavı veya LGS yüzdelik dilim göz önüne alınarak aşağıda belirtilen başvuru basamakları doğrultusunda yürütülmektedir.

 

TED Okulları Giriş Sınavı ile Kayıt LGS Yüzdelik Dilimi ile Kayıt
Adaylar web sayfamızda bulunan başvuru
formu
nu doldurur.
Adaylar web sayfamızda bulunan başvuru
formu
nu doldurur.
Adaylar kayıt sorumlumuz tarafından aranır. Adaylar kayıt sorumlumuz tarafından aranır.
Adaylar   20 Mart   2021   tarihinde   okulumuzda
gerçekleştirilmesi planlanan TED Okulları Giriş Sınavına davet edilir.  20 Mart 2021 sonrasında başvuran adaylar bireysel olarak sınava davet edilir.
Adaylar Lise Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarını alır.
TED Okulları Giriş Sınavında başarılı olan adaylar çevrim içi (MS Teams mülakat görüşmelerine davet edilir.  Tüm adayların, mülakat görüşmesi öncesinde “Dijital      Başvuru      Dosyası” nı tamamlamaları beklenir. 2021-2022    eğitim    yılı    için    belirlenecek    LGS yüzdelik dilimi içerisinde olan adaylar çevrim içi (MS Teams) mülakat görüşmelerine davet edilir. Tüm   adayların, mülakat   görüşmesi   öncesinde “Dijital    Başvuru    Dosyası” nı tamamlamaları beklenir.
Mülakatını olumlu tamamlayan adayların “Dijital Başvuru Dosyası” Lise Kayıt Kabul Komisyonu tarafından     değerlendirilir.     Tüm     süreçlerini olumlu      tamamlayan      öğrenciler      kontenjan doğrultusunda TED Rönesans Anadolu Lisesine kayıt yaptırma hakkı kazanır. Mülakatını olumlu tamamlayan adayların “Dijital Başvuru   Dosyası” Lise   Kayıt   Kabul   Komisyonu tarafından     değerlendirilir.     Tüm     süreçlerini olumlu      tamamlayan      öğrenciler      kontenjan doğrultusunda TED Rönesans Anadolu Lisesine kayıt yaptırma hakkı kazanır.
TED Okulları Giriş Sınavı puan sıralamasına göre başarı   bursu   verilmektedir.   Başarı   bursu, TED Rönesans   Koleji   Burs   Prosedüründe   belirtilen şartların   yerine   getirilmesine   bağlı   olarak   lise eğitimi süresince devam eder. Okul tarafından belirlenecek olan LGS puanı burs aralığında      olan      adaylar      başarı      bursuna başvurabilmektedir.
Başarı     bursu, TED     Rönesans     Koleji     Burs Prosedüründe       belirtilen       şartların       yerine getirilmesine bağlı olarak lise eğitimi süresince
devam eder.

*Kayıt aşamalarının tüm detaylarını ve Dijital Başvuru Dosyası içeriğini aşağıda inceleyebilirsiniz.

8.Sınıfı Bitiren Öğrenciler için Lise Kayıt Aşamaları

 TED Rönesans Anadolu Lisesi, aday öğrencileri tanımak için öğrencinin sahip olduğu tüm özellikleri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirir. TED Rönesans Anadolu Lisesi kayıt kabul süreçleri, TED Okullarına Giriş Sınavı veya LGS sonuçlarına göre belirlenen yüzdelik dilim göz önüne alınarak aşağıda belirtilen başvuru basamakları doğrultusunda yürütülmektedir. Adaylar TED Rönesans Koleji web sayfasında bulunan çevrim içi formu doldurarak başvurularını yapar. Formu dolduran aday veliler kayıt sorumlumuz tarafından bilgilendirme amaçlı aranır.

▪Başvuru formu için tıklayınız.

Adaylar 20 Mart 2021 tarihinde okulumuzda gerçekleştirilmesi planlanan TED Okulları Giriş Sınavına davet edilir. Sınav sonuçları Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilip ilan edilir. Her aday sadece kendi sınav sonucunu görebilmektedir, sınav sonuç belgesi öğrencinin doğrularını, yanlışlarını ve puanını içermektedir.

20 Mart 2021 sonrasında başvuran adaylar bireysel olarak sınava davet edilir.

TED Okulları Giriş Sınavına katılarak başarılı olan veya 2021-2022 eğitim yılı için belirlenecek LGS yüzdelik dilimi içerisinde olan adaylar çevrim içi (MS Teams) mülakat görüşmelerine davet edilir. Tüm adayların, mülakat görüşmesi öncesinde “Dijital Başvuru Dosyası” nı tamamlamaları beklenir.

Süreçlerini olumlu tamamlayan öğrenciler TED Rönesans Koleji lise hazırlık sınıfına kayıt yaptırma hakkı kazanır. Kayıt sonrasında öğrenciler İngilizce ve Türkçe sorularından oluşan Hazırlık Atlama Sınavına alınır. Sınavda belirlenen barajı aşan öğrenciler 9. sınıfa, dil yeterliliği bulunmayan öğrenciler ise lise hazırlık sınıfına devam eder.

 

*Dijital Başvuru Dosyası İçeriği

 

 • Not Döküm Belgesi (Transkript)

Yurt içinden başvuran aday öğrencinin 5, 6 ve 7.sınıfdüzeylerinin yıl sonu, 8.sınıfın dönem/yıl sonu notlarını gösteren, devam ettiği okul müdürlüğü tarafından e-okul sisteminden alınmış onaylı belgedir. Yurt dışından gelen aday öğrencinin not dökümü (transkript) ve denklik belgesidir.

 • Kendini Tanıtma Yazısı: Aday öğrenci kendisini, ailesini, hobilerini, gelişmiş ve gelişmeye açık alanlarını, çözdüğü ya da çözmek istediği bir sorunu, sevdiği ve sevmediği şeyleri, geleceği ile ilgili düşünce ve hedeflerini, lise yaşamından beklentilerini, neden TED Rönesans Anadolu Lisesi’ni tercih ettiğini anlatan en az 500 kelimelik bir yazı hazırlar.
 • Referans Mektubu: Aday öğrencinin öğrenim gördüğü okuldan 2 öğretmeninin öğrenci hakkında hazırladığı ve antetli kapalı zarfla iletilen mektuplardır. Referans mektupları TED Rönesans Koleji Lise Danışma görevlisine elden teslim edilir. (Zorunlu değildir.)
 • Veli Formu: TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan lise aday veli formudur. Mülakat günü öğrenci velisi tarafından okulda tamamlanarak lise danışma görevlisine iletilir.
 • Toplum Hizmeti Çalışmaları ile ilgili Belgeler: Öğrencinin; katıldığı sosyal sorumluluk etkinlikleri, aldığı görevler, yaptığı çalışmalar, katıldığı yarışmalar ve aldığı dereceleri belgeleyen kaşeli/mühürlü ve imzalı dokümanlardır.
 • Sanat, Kültür, Spor ve Bilim Dosyası: Öğrencinin; güzel sanatlar, dans, müzik ve tiyatro alanlarında yeteneklerini, spor ve bilim alanında başarılarını, kültürel etkinliklere katılımını belgeleyen dokümanlardır. Ulusal ya da uluslararası yarışma, festival gibi etkinliklere katıldığına dair çalışma örnekleri, başarı sertifikası, ödül ya da diğer belgeler dosya içeriğini oluşturur.
 • 1 Adet fotoğraf

Başarı Bursu

20 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan TED Okulları Giriş Sınavı yüzdelik dilim sıralamasına göre başarı bursu verilecektir. Bu tarihten sonra bireysel olarak sınava alınan öğrenciler burs kategorisinde değerlendirilmemektedir. Başarı bursu kazanan adaylara kesin kayıt yaptırmaları için bir (1) iş günü süre tanınır. Belirlenen süre içerisinde kayıt yaptırmayan adayların bursları yedek listeye aktarılır.

Ayrıca okul tarafından belirlenecek olan LGS yüzdelik dilimi burs aralığında olan adaylar başarı bursuna başvurabilmektedir. Başarı bursu kazanan adaylara kesin kayıt yaptırmaları için bir (1) iş günü süre tanınır. Belirlenen süre içerisinde kayıt yaptırmayan adayların bursları yedek listeye aktarılır.

Başarı bursu, TED Rönesans Koleji Burs Prosedüründe belirtilen şartların yerine getirilmesine bağlı olarak lise eğitimi süresince devam eder.

 

TED Rönesans Koleji Ortaokulu 8. Sınıfını Bitiren Öğrenciler için Kayıt Aşamaları

 TED Rönesans Koleji ortaokul 8. sınıfını tamamlayan öğrencilerimiz lisemizin hazırlık sınıfına doğrudan geçiş hakkına sahiptir. Öğrencilerimiz İngilizce ve Türkçe sorularından oluşan Hazırlık Atlama Sınavına alınır. Sınavda belirlenen barajı aşan öğrenciler 9. sınıfa, dil yeterliliği bulunmayan öğrenciler ise Lise Hazırlık sınıfına devam eder.

 

9 ve 10. Sınıf – Ara Dönem Nakil Başvurusu

 9 ve 10. sınıfa nakil başvurusunda bulunacak öğrenciler TED Okulları Giriş Sınavına, İngilizce Yeterlik Sınavına ve rehberlik birimimizce mülakata alınır. Sınavda başarılı olan adayların, mülakat görüşmesi öncesinde “Dijital Başvuru Dosyası” nı tamamlamaları beklenir. Tüm süreçlerini olumlu tamamlayan öğrenciler kontenjan doğrultusunda TED Rönesans Anadolu Lisesine kayıt yaptırma hakkı kazanır.

 • 9 ve 10. Sınıf nakil başvurularında başarı bursu verilmemektedir.
 • TED Rönesans Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıflarına yeni öğrenci kaydı alınmamaktadır.

 

Kesin Kayıt

Aday öğrencilerin velileri aşağıda belirtilen belgeler ile kayıtlarını tamamlar.

 • Anne, baba ve öğrencinin 2’şer adet vesikalık fotoğrafı
 • Anne, baba ve öğrenci nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Okul ücreti ödemesi
 • Yurt dışından gelen öğrenciler için denklik belgesinin aslı

20 Mart 2021 Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan TED Rönesans Anadolu Lisesi Giriş Sınavı’na katılan, mülakat ve Dijital Başvuru Dosyası değerlendirme süreçlerini olumlu tamamlamış adaylar kayıt yaptırabilirler.

Tüm sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgileriyle bizlere ulaşabilir, tüm sorularınıza yanıt alabilirsiniz.

 

Kurumsal İletişim-Kayıt / Derya İzci Sam

E-posta               : kurumsal@tedronesans.k12.tr

Telefon               : 0533 348 18 76

 

Mali İşler / Ayşegül Yüce

E-posta               :maliislerkayit@tedronesans.k12.tr

 

Öğrenci İşleri / Atiye Yıldıztepe

E-posta               : ogrenciisleri@tedronesans.k12.tr

Telefon               : 0531 371 87 71

Atatürk

Ansolon