Halkla İlişkiler bölümü, okulun kurumsal kimliği ile doğru orantılı olarak kurum kültürünün tüm paydaşlar tarafından benimsenmesini ve kurumsal farklılığın ortaya çıkmasını amaçlar. İç ve dış tüm iletişim kanallarının akışını kurum kimliği ilkeleri doğrultusunda koordine edip yönetmek ve takip etmekle sorumludur.

Halkla İlişkiler bölümünün sorumlu olduğu iletişim kaynakları aşağıdaki gibidir;
• Okul Tanıtımı
• Okul web sitesi
• Sosyal Medya ( Facebook, Twitter, Instagram )
• Okul dergileri, Yıllık ve Almanak
• Tüm kurumsal basılı malzemeler
• Tüm basılı ve görsel reklam çalışmaları
• Kurumsal kimlik detaylarının tüm paydaşlara yaygınlaştırılması

Halkla İlişkiler
Tuba Muharremoğlu
Dahili: 3716