Fark Yaratan Programlar – TED RÖNESANS KOLEJİ

Fark Yaratan Programlar

TED Rönesans Kolejinde Uygulanan Uluslararası Programlar

Muhteşem Terry Pratchett 2005 yılında yayımlanan ‘A Hat full of Sky’ (Discworld Series) adlı kitabında şöyle demişti:
“Neden gidersiniz? Geri dönebilesiniz diye. Geldiğiniz yeri yeni gözlerle ve farklı renklerle görebilesiniz diye. Oradaki insanlar da sizi farklı görürüler. Başladığınız yere dönmek, asla gitmemek ile aynı değildir.”

TED Rönesans Kolejinde uygulanan uluslararası programlar açısından ne kadar da doğru bir söz. Öğrencilerimiz, yalnızca binlerce yeni anıyla eve dönmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi dünyalarını yeni bir bakış açısıyla tecrübe etmeye başlıyorlar. Uluslararası fırsatların öğrencilerimize sunduklarını değerli buluyoruz. Öğrencilerin kendi kişisel gelişimleri, edindikleri yeni arkadaşlar, tanıştıkları yeni insanlar, kültürlerarası gelişim, yurtdışında öğrenim görmenin ve hatta yaşamanın sağladığı fırsatlar, geliştirecekleri dil becerileri değerli kazançlar.
1Oxford AQA Uluslararası GCSE
Dünya çapında pek çok akademik kurum ve işveren tarafından kabul gören Uluslararası Ortaöğretim Genel Sertifika Programı (International GCSE), öğrencilerin bilgiyi kullanma, sözel beceriler, sorun çözme, inisiyatif alma, takım çalışması ve sorgulama becerileri gibi temel becerilerini geliştirmelerini sağlar. TED Rönesans Koleji Oxford AQA Uluslararsaı GCSE programlarını uygulama yetkisine sahip olup, İkinci Yabancı Dil olarak İngilizce ve Birinci Yabancı Dil olarak İngilizce eğitimi alan öğrenciler Uluslararası GCSE sınavlarına tabi tutulur. Oxford AQA programı hakkında daha ayrıntılı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız.
2AP (Advanced Placement / İleri Seviye Programlara Yerleştirme)
AP; (SAT sınavlarını düzenleyen kurum olan) College Board tarafından yürütülen bir programdır ve öğrencilerin TED Rönesans Kolejinde başlangıç seviyesindeki üniversite derslerini almalarına olanak tanır, böylece öğrenciler, üniversiteye başladıkları zaman bazı derslerden muaf tutulabilir ve/ya daha ileri seviyede dersler alabilirler. Genellikle AP dersleri 11. sınıfta başlar. Sınıfların mevcudu çoğunlukla azdır ve haftalık ders saati sayısı, AP dersine göre 5 ila 10 saat arasında değişir. Yurtdışında (ya da AP derslerini tanıyan Türkiye’de üniversitelerde) öğrenim görmeyi isteyen öğrenciler, genellikle 3 ya da daha yüksek bir not alma (5 en yüksek nottur) amacını güderek iki AP dersi alırlar. TED Rönesans’ta öğrencilere; bu yolu izlemek isterlerse hangi AP programının kendileri için en uygun olacağı konusunda 10. sınıfta rehberlik edilir. AP hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.
3 BTEC (Business Technology Education Council/ İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi Programı)
BTEC (Business Technology Education Council/ İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi) programı, bir okulda uygulanan eğitim-öğretim programı ile birleştiği zaman, öğrencilere seçtikleri meslek için hazırlanmalarına yardımcı olacak çeşitli pratik bilgi ve becerileri kazandırır. Proje çalışmaları ve uygulamaya yönelik, iş hayatıyla ilgili etkinlikler sınıf-içi öğretim ile birleşir ve öğrencilerin takım çalışması, yaratıcı düşünme ve sunum becerilerinin dahil olduğu davranışsal beceriler kazanmalarını sağlar. TED Rönesans Koleji'nde 7. sınıftan liseye kadar uluslararası alanda kabul görmüş Uygulamalı Bilim İlkeleri, Sanat ve Tasarım, Müzik, İşletme ve Sosyal Medya programları gibi BTEC programlarını uyguluyoruz. Bütün BTEC programları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.
4Kanada Çift Diploma Programı
2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren TED Rönesans Koleji lise öğrencileri Kanada Çift Diploma Programına katılabilirler. Programa katılan öğrenciler 9. sınıfta başlayarak dört yıl boyunca okul sonrası katılacakları Kanada müfredatına uyumlu İngilizce ve Matematik dersleri ve her yıl sonunda uygulanacak sınavlardaki başarıları sonucu Kanada Çift Diploma Programını tamamlayabilirler. Kanada Çift Diplomasının başlıca avantajı, öncelikle Kanada'daki üniversiteler olmak üzere diğer uluslararası üniversitelerin kapılarını öğrencilere açmasıdır.
5TED – Kanada Uluslararası Öğrenci Değişim Programı
TED, Türkiye’nin Milli Eğitim Bakanlığı ve Kanada’nın Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen özel bir ortaklık sayesinde öğrencilerimiz Kanada gibi güzel bir ülkeyi benzersiz bir biçimde tecrübe etme olanağına sahipler. Öğrenciler, (genellikle Eylül ayında düzenlenen) bir aylık bir yabancı dil öğrenimine ya da (10. ve 11. sınıf öğrencilerine tavsiye edilen) eğitim-öğretim yılı boyunca süren bir programa başlayabiliyorlar.

Türkiye’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile Kanada’nın Eğitim Bakanlığı arasındaki anlaşmaya göre, öğrenciler yalnızca kültürel değil, aynı zamanda akademik olarak da öğrenim görüyorlar. Öğrenciler, ev sahipliği yapan aileler ile kalıyorlar, yakındaki bir okula gidiyorlar, gezilere katılıyorlar ve Kanada’nın misafirperverliğini ve kültürünü tecrübe ediyorlar.

TED Rönesans Koleji, bu konuda ISE World ile birlikte hareket ediyor, program hakkında daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

TED Rönesans Koleji öğrencileri için süreç şöyle işler:

1. ISE World tarafından Kanada programları hakkında öğrencilere ve velilere sunum yapılır (Ekim).
2. 7, 8. sınıf ve (hazırlık sınıfı dahil olmak üzere) lise öğrencileri; ISE World’ün TED Rönesans’ta düzenlediği İngilizce yeterlilik sınavına girebilirler (Ekim/Kasım).
3. Başarılı öğrenciler, ISE World’ün TED Rönesans’ta düzenlediği mülakata davet edilirler (Ekim/Kasım).
4. Öğrenciler, İngilizce yeterlilikleri doğrultusunda seçilirler (Ekim/Kasım).
5. Resmi başvuru süreci başlar (Kasım).
6. Vizeler ve seyahat belgeleri hazırlanır (yaklaşık olarak Aralık – Mart ayları arasında).
7. TED Rönesans öğrencileri için ev sahibi aileler belirlenir.
8. Öğrenciler ve ev sahibi aileler birbirlerine mektup ve fotoğraf gönderirler.
9. Öğrenciler ülkeden ayrılmadan önce veliler ve öğrenciler için oryantasyon programı düzenlenir.
10. (Yaklaşık olarak) Eylül ayında öğrenciler ve görevli öğretmenler, Kanada’ya giderler.

Öğrencilerimizin Kanada Değişim Programı Deneyimleri
https://www.youtube.com/watch?v=knm3_eUggOk
6Eğlenceli Ses Bilim (Jolly Phonics)
Eğlenceli Ses Bilim; senteze dayalı ses bilim yoluyla okuma yazmayı öğretme konusunda eğlenceli ve öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Araştırmalar; bu tür bir ses bilim öğretiminin, hem ana dili İngilizce olan hem de yabancı bir dil olarak İngilizce öğrenen çocuklar için bir hayli uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bu yaklaşım, okumakta zorluk yaşayan öğrenciler için de başarılı olmalarını sağlayan bir destek görevi görür. TED Rönesans Kolejindeki Eğlenceli Ses Bilim programımız; okul öncesi ve 1. sınıf programlarımızın temel taşıdır. Uluslararası Eğlenceli Ses Bilim Programı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.
7Uluslararası Gençlik Ödülü- Türkiye (Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı)ı
TED Rönesans Koleji, DOIAP ödülü programına dahil olmakla gurur duyar. Program, 14 yaş ve üstü öğrencilere açık olup kişisel sınırları aşma ve öğrencileri özgeçmişlerini güçlü kılacak yeni becerileri kazanmaları ve üniversite başvurularında başarılı olmaları için destekleme amacını taşır. Öğrenciler; topluma hizmet projelerine, gezilere ve beceri odaklı programlara katılabilirler. DOIAP ödülü hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.
8World Scholar’s Cup
WSC; ortaokul ve lise öğrencilerine açık uluslararası bir akademik etkinliktir. TED Rönesans Kolejinde WSC bir ortaokul kulübü olarak ele alınır. Öğrenciler; münazara, yazı yazma ve genel kültür konularındaki akademik kavrayışlarını ince ayardan geçirerek ulusal etkinliklere katılırlar. Ulusal seviyede elde edilen başarı; uluslararası WSC etkinliklerine katılmaya yol açabilir ve bu etkinliklerde elde edilen başarı sayesinde de öğrenciler Yale Üniversitesi’ndeki final etkinliğinde yarışabilirler. WSC’nin harika dünyasını keşfetmek için lütfen tıklayınız.
9Uluslararası Kültür Programları
Londra, ABD, Avrupa. Bu üç basit sözcük; öğrencilerin hayal güçlerini ateşleyip akranları ile seyahat edip muhteşem yerler görmeye teşvik edebilir. Kültür programımızın odak noktası; 7, 8. sınıf ve lise öğrencilerinin, öğretmenleri ve arkadaşları ile birlikte canlı şehirleri tecrübe etmelerini sağlamaktır. Programların akademik bir öğesi (her gün sabah erken saatlerde düzenlenen dil dersleri) olsa da, asıl odak noktası kültürdür -müzeler, sanat galerileri, restoranlar, alışveriş, futbol stadyumları, müzikaller, tema parkları, vb. yerlerdir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Londra gezisi ile başladık ve 19 öğrencimiz, ev sahibi ailelerde kalarak programa katıldılar, sabahtan akşama kadar gezerek şehri her yönüyle tanıdılar. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için seçilen şehir ise Madrid.
1. Seçilen şehir duyurulur (Ekim/Kasım)
2. Broşürler dağıtılır (Ekim/Kasım)
3. Öğrenciler kaydolurlar (Kasım)
4. Vizeler ve seyahat belgeleri hazırlanır (yaklaşık olarak Aralık – Mart ayları arasında).
5. Temmuz öğrenciler ve görevli öğretmenler, seçilen şehire giderler.

Ansolon