Sağlık Hizmetleri

Okulumuzda iki aktif revirimiz yer almaktadır. Revirlerimiz öğrencilerin okul saatleri içerisindeki sağlık işlerinden sorumludur. Revirde tam zamanlı bir uzman hekim (aile hekimliği uzmanı) ve okul hemşiresi bulunmaktadır.

Öğrenci Sağlık Formu
Kayıt sırasında iletilen “Öğrenci Sağlık Formu”nun velilerimiz tarafından eksiksiz olarak doldurulması beklenmektedir. Sağlık formu içeriğinde oluşabilecek değişikliklerin ivedilikle güncellenmesi önemlidir.
Velilerimizin yıl içerisinde iletilen sağlık bilgilendirme mesajlarını takip etmesi öğrencilerimizin sağlık konularında işbirliği ile izlenmesini sağlar. Okul saatleri içinde meydana gelebilecek sağlık ile ilgili sorunlarda sağlık birimimiz veliye ulaşarak bilgi verir.

Özellikli Sağlık Durumları
Okul yönetimi ve sağlık birimimiz özel bir sağlık problemi olan veya özel bir nedenle ilaç kullanan öğrencilerimiz hakkında detaylıca bilgilendirilmeli, varsa sürekli takip eden hekiminden raporu ve aşılanma belgesi revire teslim edilmelidir.

“Öğrenci Sağlık Formu” ve öğrencinin hekiminden gelen raporlar öğrenciye ait sağlık dosyalarında tutulur. Okul hekimimiz gerektiğinde velilerimizin izni dahilinde öğrenciyi takip eden diğer hekimler ile hastalığı ve tedavisi hakkında görüşebilir.

Öğrencinin alerji nedeni ile kaçınması gereken bir ilaç, yiyecek vb. bulunması durumunda, gerekli önlemleri ve uygun koşulları sağlamak üzere durumu açıklayıcı bir hekim raporu istenmektedir.

Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyon Hastalıkları
Toplumdan edinilmiş (üst solunum yolu enfeksiyonu, döküntülü hastalıklar, ishal ve ateş ile seyreden hastalıklar vb.) hastalık hali yaşayan öğrencinin okula devam etmemesi esastır. Bulaşması ve yayılması kolay bu hastalık belirtilerini gösteren öğrencilerin bir an önce okul ortamından ayrılarak evlerine gitmelerinin sağlanması; hem öğrencinin iyileşmesinin hızlanması hem de okul içindeki bulaşmanın en aza indirilmesi amacı ile okulumuzun uyguladığı yöntemdir.

Burun akıntısı, ateş, öksürük, ishal, parazit enfeksiyonları gibi kolay bulaşabilen hastalık belirtileri gösteren öğrencilerin evlerinde dinlenmesi iyileşmelerini kolaylaştıracaktır. Gün içerisinde bu tip belirtileri gösteren öğrencilerin velileri okul reviri tarafından aranır ve öğrencinin okuldan alınarak istirahat ettirilmesi istenebilir. Velilerimizden ricamız, diğer velilerimizi de zamanında bilgilendirebilmek amacı ile, bulaşıcı hastalığı tespit edilen öğrencinin “Hekim Raporu”nu bir an önce okul revirimize ulaştırmalarıdır.

Diyet Düzenlemesi
Gün içinde gelişen bir yakınma nedeniyle öğrencinin menüdeki yemekten kaçınması gereken durumlarda öğrenciye, okul hekimi veya hemşiresi tarafından özel menü düzenlenir.

İlaç Uygulamaları
Öğrencilerimizin herhangibir nedenle okul saatleri ve sınırları içerisinde kullanacağı ilaçlar revirde uygulanır. Okulda uygulanacak her bir ilaç için “TED Rönesans Koleji İlaç Kullanım Etiketi” doldurularak revire teslim edilmelidir. “TED Rönesans Koleji İlaç Kullanım Etiketi” eğitim öğretim yılı başında toplansında velilerimize dağıtılır. Yıl içinde etiketlerinin bitmesi durumunda velilerimiz sınıf öğretmenleri ya da danışma görevlimiz aracılığıyla yeni etiketlerini alabilirler.

Veli tarafından ilaç etiketi yapıştırılmamış ya da orijinal ambalajı içinde okula iletilmemiş ilaçların okulda uygulanması mümkün olamayacaktır.

Vitamin, probiyotik vb. ürünler ile Türkiye’de ruhsatlı olmayan ürün uygulamalarının evde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Okulda uygulanması istenen ilaçların uygulama zamanlarının kahvaltı-öğlen-ikindi beslenmesi gibi ortak zamanlarda planlanması önemlidir.

Koruyucu Sağlık Uygulamaları
Türkiye Halk Sağlı Kurumu tarafından yapılan uygulamalar: Okulumuzda İstanbul Halk Sağlığı Kurumu Maltepe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılacak uygulamalara ait duyurular ve uygulama ile ilgili ön bilgilendirme velilerimize yazılı olarak iletilir. Velilerimizin uygulamaya izin verip vermediği yine yazılı (onam formu ile) olarak istenir. Velisi tarafından onam formu doldurulmuş öğrencilere Maltepe Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından yapılacak uygulamalar okul revirlerimizde, okul hekimi ve hemşiresi gözetiminde gerçekleştirilir.

Beden Kitle İndeksi Takibi
Çocukluk çağında obezite sıklığı giderek artan bir sorun haline geldiğinden; hem farkındalık yaratmak hem de öğrencilerimizin beden kitle indekslerini persantil eğrileri ile takip edilebilmek amacı ile boy ve kilo ölçümleri yapılmaktadır. Ölçümler konusunda velilerimiz bireysel olarak bilgilendirilmektedir.

Mahremiyet ve Bireyselliğe Saygı
Öğrencilerin sağlığı ile ilgili durumlarda sağlık ekibi iletişimini sadece velinin “Öğrenci Sağlık Formu”nda belirttiği (varsa sağlık ekibine veli tarafından yönlendirilen diğer doktor, yakın akraba vb.) kişiler ile paylaşır.
Sağlık ile ilgili tüm süreçlerde mahremiyet başta olmak üzere, öğrencinin bir birey ve hasta olarak hakları gözetilir.
Revirde tam zamanlı bir uzman hekim (aile hekimliği uzmanı) ve okul hemşiresi bulunmaktadır.

TED Rönesans Kolejinde bulaşıcı hastalıklardan korunma ve hastalıkların yayılma hızını kesmek üzere alınan ve alınması beklenen önlemlere buradan ulaşabilirsiniz.

Ansolon