Okul öncesi  rehberlik servisinin misyonu; öğrencilerimizi fiziksel, sosyal,psikolojik ve bilişsel açıdan en iyi  şekilde ilköğretime ve hayata hazırlanmalarında gerekli psikolojik  desteği sağlamaktır. Bölümümüzde psikolojik ve rehberlik danışmanlık hizmetleri, öğrenci ve ailelerine yönelik çok yönlü çalışmalar olarak planlanır.

Öğrenci Çalışmaları

Okul Olgunluğu Çalışması:
Okul öncesi öğrencilerinin ilköğretim birinci sınıfa geçerken gelişimsel ve akademik olarak hazır bulunuşluk durumu desteklemek amacıyla görsel algı ve okul olgunluğu çalışmaları yapılır. Gözlem ve çalışmalar doğrultusunda veliler ile bilgi paylaşımı yapılır.

Gelişim Takibi:
Öğrencilerin duygusal, eğitsel ve sosyal gelişimlerinin takibi bireysel, grup görüşmeleri ve sınıf rehberlik çalışmalarıyla takip edilir. Eğitim - Öğretim dönemi içerisinde her öğrenci ile öğrencinin ihtiyacı dışında en az bir defa bireysel süreç değerlendirme görüşmesi yapılır. Aynı zamanda öğrencilerimizin ihtiyaç alanları tespit edilerek süreli grup çalışmaları da düzenlenir.

Sınıf Rehberlik Çalışmaları:
Öğrencilerin eğitsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, K-12 bütünlüğü içinde birbirini tamamlayıcı yıllık rehberlik programı dâhilinde düzenlenir. Bu kapsamda duygular, hedef belirleme, motivasyon, kendini tanıma, öfke kontrolü, yaş dönemi özellikleri, iletişim becerileri, karar verebilme becerileri vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür.

Oryantasyon Çalışmaları:
Anaokulundan ilkokula, ilkokuldan ortaokula geçen öğrencilerin ve ara sınıflarda kayıt yaptırmış yeni öğrencilerin duygusal, sosyal ve eğitsel hazırlığını güçlendirmek için “Okul Oryantasyon Programı” çerçevesinde çalışmalar düzenlenir. Bu kapsamda öğrencilerimiz için çeşitli sınıf çalışmaları, bilgilendirme çalışmaları, grup dinamiği etkinlikleri düzenlenir.

Velilere Yönelik Çalışmalar

Anne Baba Sempozyumu:
Belirlenen bir konuda hem okul velisine hem de dış katılımcılara yönelik farklı konuşmacıların ve atölyelerin yer aldığı tam günlü anne baba sempozyumu organize edilir.

Genel Veli Seminerleri:
Her öğretim yılında, farklı temalarda tüm velilerimize yönelik dönemde iki genel veli semineri düzenlenir. İhtiyaçlar doğrultusunda yaş ve sınıf seviyelerine göre veli seminerleri de düzenlenir.

Bültenler:
Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili kapsamlı bir bülten velilerimize e-postalar aracılığı ile gönderilir.

Veliye Yönelik Aylık Bilgilendirici Paylaşımlar:
Yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında her ay velilerimize içerik ve gözlemler ile ilgili bilgilendirici paylaşımlar ilgili sınıf psikolojik danışmanı tarafından e-mail yoluyla yapılır.

TED Rönesans Koleji Portal Paylaşımları:
Yapılan sınıf rehberlik çalışmaları hakkında her ay öğrenci ve velilerimize rehberlik dersi içerikleri, aylık film ve kitap önerileri verilir.