Okul Öncesi Eğitim ve Öğretim

Okul öncesi yıllar, kişilik gelişiminin ve öğrenme süreçlerinin en değerli dönemidir. Tüm yaş gruplarında farklılaştırılmış eğitim olanaklarının sağlandığı çok yönlü bir eğitim programını, güvenli bir öğrenme çevresi yaratarak, uygulamayı hedefleyen okulumuz; 4 ve 5 yaş grubu çocukları için tasarlanmış farklı öğrenme alanlarına sahiptir. Bu öğrenme alanları, giriş noktasından itibaren bahçe alanı, derslikler, yemekhane, kütüphane, fen ve doğa atölyesi, jimnastik salonu ve görsel sanatlar atölyeleri okul öncesi öğrencilerine özel planlanmıştır. Sınıflarımızda iki sınıf ve bir sorumlu İngilizce öğretmeni (Native) bulunmaktadır.

Türk Eğitim Derneği tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından geliştirilen programımız, MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü’nün belirlediği esasları temel almaktadır. Programımız GEMS, Montessori, High Scope ve Farklılaştırılmış Eğitim yaklaşımları ile öğrencilerin bireysel ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda eklektik bir program oluşturulmuştur. Eğitim ve öğretimi zenginleştirmek amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal-duygusal, dil ve öz bakım gelişim alanlarını gelişimsel ihtiyaçlar çerçevesinde destekleyecek farklı yöntem, teknik ve uygulamalardan da yararlanılmaktadır. Okulumuzda yapılan tüm etkinlikler, disiplinler arası yatay ve dikey ilişkiler kurularak planlanır, uygulanır.

Eğitim programımız uygulanırken;
Yaratıcı Drama
Dans
Müzik
Beden Eğitimi
Görsel Sanatlar
Bilişim Teknolojileri
Çocuk Yogası
Mutfak Etkinliği
Demokrasi Eğitimi
Düşünme Becerileri Eğitim Programı: Akıl Oyunları
GEMS & Eğlenceli Bilim
SCAMPER (Yaratıcılık Etkinlikleri)
Geziler ve Sosyal Etkinlikler
Kütüphane Etkinliği
Yoğun İngilizce Programı ile desteklenmektedir.
 

Okul Öncesi 3D Sanal Tur

TED Rönesans Koleji okul öncesi kısmını adım adım sanki içindeymişsiniz gibi gezebilirsiniz.