Seesaw e-portfolyo: Portfolyo çalışmalarımızı velilerimizle etkin olarak dijital ortamda paylaştığımız platformumuzdur. Öğrencilerimiz çalışmalarını bireysel ya da grup olarak tamamlayarak portfolyolarına eklerler.

Nutuk: Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda sürdürdüğümüz eğitim ve öğretim sürecimizde, “Güne Nutuk ile Başlayalım” çalışmamız ile ilköğretim sürecimizi tamamlamaktayız.

Değerler: Her ders içeriğimize kattığımız değerlerimizi etkinlik ve çalışmalarımızla arşivleyerek sene sonunda panel haline getirmekteyiz. Müfredatımızdaki değerlerimiz:

Sevgi
Dürüstlük
Duyarlılık
Güven
Hoşgörü
Sabır
Saygı
Dayanışma
Barış
Yardımlaşma
Adalet
Empati
Sorumluluk
Dostluk

Keşif Atölyesi: 1. ve 2. sınıflar Hayat Bilgisi kazanımları, 3. ve 4. sınıflarda ise Fen Bilimleri kazanımları ile uyumlu deney etkinlikleri gerçekleştirmekteyiz.

Çocuk Edebiyatı ve Yazar Buluşmaları: Her yıl seçtiğimiz güdümlü kitaplarımızı yıl boyunca okuyup etkinliklerini gerçekleştirmekle birlikte yazarlarıyla öğrencilerimizi buluşturarak paylaşımlarda bulunma fırsatları sunmaktayız.

P4C (Çocuklar için Felsefe): Akıl yürütme ve hayal gücüne hitap eden, öğrencilerimizin merak etmelerini, fikirlerini tartışıp savunmalarını, birbirlerini anlamalarını sağlayan bir tekniktir. Bilginin alıp saklanması yerine soruların sorulduğu, argümanların tartışıldığı ve alternatiflerin keşfedildiği bir öğrenme ortamı sağlar. Değerleri ve kavramları araştırmak, bu kavramlarla ilgili varsayımları test etmek için kullanır. Felsefe yapan çocukların birlikte anlam arayabilecekleri bir alan yaratır. P4C çalışmaları öğrencilerimizin, akıl yürütme konusunda ustalaşmasını ve farklı bakış açılarına sahip olmalarını sağlar.