- Türk Eğitim Derneğinin misyonu, okulumuzun misyonudur.

 • Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak
 • Okullarında yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek
 • Maddi imkânı yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek eğitimlerine devam etme olanağı tanımak
 • Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak
 • Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek
 • Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak

- The mission of the Turkish Education Association is the mission of our school.

 • To establish schools that provide education in Turkish and foreign languages and open dormitories for students' accommodation.
 • To establish schools and raise highly-qualified students.
 • To provide successful students with the opportunity to continue their education by granting scholarships throughout the country.
 • To create scientific platforms in order to increase educational standards.
 • To raise public awareness on the problems and solutions of the education system through research projects.
 • To contribute to Turkish education policies.