1AP (Advanced Placement / İleri Seviye Programlara Yerleştirme)
AP; (SAT sınavlarını düzenleyen kurum olan) College Board tarafından yürütülen bir programdır ve öğrencilerin TED Rönesans Kolejinde başlangıç seviyesindeki üniversite derslerini almalarına olanak tanır, böylece öğrenciler, üniversiteye başladıkları zaman bazı derslerden muaf tutulabilir ve/ya daha ileri seviyede dersler alabilirler. Genellikle AP dersleri 11. sınıfta başlar. Sınıfların mevcudu çoğunlukla azdır ve haftalık ders saati sayısı, AP dersine göre 5 ila 10 saat arasında değişir. Yurtdışında (ya da AP derslerini tanıyan Türkiye’de üniversitelerde) öğrenim görmeyi isteyen öğrenciler, genellikle 3 ya da daha yüksek bir not alma (5 en yüksek nottur) amacını güderek iki AP dersi alırlar. TED Rönesans’ta öğrencilere; bu yolu izlemek isterlerse hangi AP programının kendileri için en uygun olacağı konusunda 10. sınıfta rehberlik edilir. AP hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.
2Kanada Çift Diploma Programı
2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren TED Rönesans Koleji lise öğrencileri Kanada Çift Diploma Programına katılabilirler. Programa katılan öğrenciler 9. sınıfta başlayarak dört yıl boyunca okul sonrası katılacakları Kanada müfredatına uyumlu İngilizce ve Matematik dersleri ve her yıl sonunda uygulanacak sınavlardaki başarıları sonucu Kanada Çift Diploma Programını tamamlayabilirler. Kanada Çift Diploma Programı, başta Kanada'daki üniversiteler olmak üzere diğer uluslararası üniversitelerin başvurularında öğrencilere avantaj sağlamaktadır.
3TED – Kanada Uluslararası Öğrenci Değişim Programı
TED, Türkiye’nin Milli Eğitim Bakanlığı ve Kanada’nın Eğitim Bakanlığı arasında gerçekleştirilen özel bir ortaklık sayesinde öğrencilerimiz Kanada gibi güzel bir ülkeyi benzersiz bir biçimde tecrübe etme olanağına sahipler. Öğrenciler, (genellikle Eylül ayında düzenlenen) bir aylık bir yabancı dil öğrenimine ya da (10. ve 11. sınıf öğrencilerine tavsiye edilen) eğitim-öğretim yılı boyunca süren bir programa başlayabiliyorlar.

Türkiye’nin Milli Eğitim Bakanlığı ile Kanada’nın Eğitim Bakanlığı arasındaki anlaşmaya göre, öğrenciler yalnızca kültürel değil, aynı zamanda akademik olarak da öğrenim görüyorlar. Öğrenciler, ev sahipliği yapan aileler ile kalıyorlar, yakındaki bir okula gidiyorlar, gezilere katılıyorlar ve Kanada’nın misafirperverliğini ve kültürünü tecrübe ediyorlar.

TED Rönesans Koleji öğrencileri için süreç şöyle işler:

1. TED Rönesans Koleji Uluslararası Programlar bölümü tarafından Kanada programları hakkında öğrencilere ve velilere sunum yapılır (Ekim).
2. 7, 8. sınıf ve (hazırlık sınıfı dahil olmak üzere) lise öğrencileri TED Genel Merkezi ve AEI tarafından düzenlenen İngilizce yeterlilik sınavına girebilirler (Ekim/Kasım).
3. Başarılı öğrenciler bilgilendirilirler (Ekim/Kasım).
4. Öğrenciler, İngilizce yeterlilikleri doğrultusunda seçilirler (Ekim/Kasım).
5. Resmi başvuru süreci başlar (Kasım).
6. Vizeler ve seyahat belgeleri hazırlanır (yaklaşık olarak Aralık – Mart ayları arasında).
7. TED Rönesans Koleji öğrencileri için ev sahibi aileler belirlenir.
8. Öğrenciler ve ev sahibi aileler birbirlerine mektup ve fotoğraf gönderirler.
9. Öğrenciler ülkeden ayrılmadan önce veliler ve öğrenciler için oryantasyon programı düzenlenir.
10. (Yaklaşık olarak) Eylül ayında öğrenciler ve görevli öğretmenler, Kanada’ya giderler.

Öğrencilerimizin Kanada Değişim Programı Deneyimleri
https://www.youtube.com/watch?v=knm3_eUggOk *Bir dönemlik Kanada Değişim Programı düzenlemek adına görüşmeler sürmektedir.
4 BTEC (Business Technology Education Council/ İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi Programı)
BTEC (Business Technology Education Council/ İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi) programı, bir okulda uygulanan eğitim-öğretim programı ile birleştiği zaman, öğrencilere seçtikleri meslek için hazırlanmalarına yardımcı olacak çeşitli pratik bilgi ve becerileri kazandırır. Proje çalışmaları ve uygulamaya yönelik, iş hayatıyla ilgili etkinlikler sınıf-içi öğretim ile birleşir ve öğrencilerin takım çalışması, yaratıcı düşünme ve sunum becerilerinin dahil olduğu davranışsal beceriler kazanmalarını sağlar. TED Rönesans Koleji'nde 7. sınıfta uluslararası alanda kabul görmüş Sanat ve Tasarım BTEC programını uyguluyoruz. Bütün BTEC programları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.
5Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye
TED Rönesans Koleji, DOIAP ödülü programına dahil olmakla gurur duyar. Program, 14 yaş ve üstü öğrencilere açık olup kişisel sınırları aşma ve öğrencileri özgeçmişlerini güçlü kılacak yeni becerileri kazanmaları ve üniversite başvurularında başarılı olmaları için destekleme amacını taşır. Öğrenciler; topluma hizmet projelerine, gezilere ve beceri odaklı programlara katılabilirler. DOIAP ödülü hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.
6Oxford AQA Uluslararası GCSE
Dünya çapında pek çok akademik kurum ve işveren tarafından kabul gören Uluslararası Ortaöğretim Genel Sertifika Programı (International GCSE), öğrencilerin bilgiyi kullanma, sözel beceriler, sorun çözme, inisiyatif alma, takım çalışması ve sorgulama becerileri gibi temel becerilerini geliştirmelerini sağlar. TED Rönesans Koleji Oxford AQA Uluslararsaı GCSE programlarını uygulama yetkisine sahip olup, İkinci Yabancı Dil olarak İngilizce ve Birinci Yabancı Dil olarak İngilizce eğitimi alan öğrenciler Uluslararası GCSE sınavlarına tabi tutulur. Oxford AQA programı hakkında daha ayrıntılı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız.
7Uluslararası Akademik ve Kültür Programları
Londra, ABD, Avrupa. Bu üç basit sözcük; öğrencilerin hayal güçlerini ateşleyip akranları ile seyahat edip muhteşem yerler görmeye teşvik edebilir. Kültür programımızın odak noktası; 7, 8. sınıf ve lise öğrencilerinin, öğretmenleri ve arkadaşları ile birlikte canlı şehirleri tecrübe etmelerini sağlamaktır. Programların akademik bir öğesi (her gün sabah erken saatlerde düzenlenen dil dersleri) olsa da, asıl odak noktası kültürdür -müzeler, sanat galerileri, restoranlar, alışveriş, futbol stadyumları, müzikaller, tema parkları, vb. yerlerdir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Londra gezisi ile başladık ve 19 öğrencimiz, ev sahibi ailelerde kalarak programa katıldılar, sabahtan akşama kadar gezerek şehri her yönüyle tanıdılar.
1. Seçilen şehir duyurulur (Ekim/Kasım)
2. Broşürler dağıtılır (Ekim/Kasım)
3. Öğrenciler kaydolurlar (Kasım)
4. Vizeler ve seyahat belgeleri hazırlanır (yaklaşık olarak Aralık – Mart ayları arasında).
5. Temmuz öğrenciler ve görevli öğretmenler, seçilen şehire giderler.