Yurt içi kariyer danışmanlığı birimi, hedefi ulusal sınavlara hazırlanarak eğitimini yerel üniversitelerde devam edecek öğrenci ve velilerine süreçlerinde destek olmaktır.

TED Rönesans Koleji yurt içi kariyer danışmanlığı birimi olarak amacımız; öğrencilerin kendilerine uygun olan meslek ve üniversite seçimlerine rehberlik etmektir.

Danışmanlık çalışmalarımız,

• Öğrencilerin kendi yeteneklerini, ilgilerini ve becerilerini keşfetmeleri,
• Hızlı değişen dünyanın iş ve meslek alanlarından haberdar olmaları,
• Mesleki ve üniversite süreçlerinde sağlıklı seçim yaparken hem ulusal hem de uluslararası güncel bilgilere sahip olmalarını kapsayan, bütünsel değerlendirilen bir süreçtir.

Bu çerçevede; her öğrencimizin tüm lise yaşamları boyunca oluşturacakları kariyer portföyleri için şu çalışmalar gerçekleştirilir:

Bireysel gözlem ve görüşmeler
• Kendini tanıma ve farkındalık artırıcı çalışmalar
• Üniversite ve meslek tanıtımları
• Kariyer günü
• Üniversite tanıtım gezileri
• Mesleki gölge programı
• Ders seçim süreçlerine destek
• Sınav kaygısı, motivasyon, ilgi, beceri, yetenek ve değer çalışmaları

Danışmanlık hizmetimiz, lisemizde yer alan her seviyeden öğrenciye verilmektedir.