TED Okullarında her öğrencinin bireysel farklılıkları doğrultusunda zihinsel, fiziksel ve sosyal açılardan bir bütün olarak gelişmesi; tarih bilincine sahip, ulusal ve evrensel insan kimliği taşıyan bir birey olarak yetişmesi amaçlanmaktadır. Bu politikanın amacı, TED Okullarında uygulanan spor, kültür, sanat, bilim ve toplum hizmeti faaliyetlerinde temel prensipler konusunda birliktelik sağlamaktır.