Eko-Okul Projesi

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Program ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından 1995 yılından beri yürütülmektedir. Uluslararası saygınlığı yüksek olan Eko-Okullar Programı 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibari ile ABD, Almanya, Fransa, Portekiz, Rusya dahil olmak üzere toplam 56 ülkede uygulanmaktadır. Eko-Okullar Programı kapsamında 56.000'den fazla okula, 13.000.000'dan fazla öğrenciye ve 1.170.000'den fazla öğretmene ulaşılmıştır.

Programın içeriğinde yer alan 7 adım ile öğrenciler yerel düzeyde projeler gerçekleştirir ve hem bireysel hem de çevresel bilinçlenmeyi sağlarlar. Eko-Okul komitesinin çalışmaları sırasında yerel halk ve yöneticiler ile kurduğu diyaloglar aynı zamanda onlara iyi bir yurttaşlık eğitimi sağlar ve kendini ifade yeteneklerini güçlendirir. Öğrenciler Eko-Okullar Programı ile iletişim, araştırma, sorgulama, problem çözme ve düşünme becerilerini geliştirme şansı elde ederler. Bunların yanı sıra öğrencilerin tüketim alışkanlıkları ve doğal kaynakları kullanma bilinçleri gelişir.

Eko-Okullar Programı her sene farklı aktiviteler ile tüm okul topluluğunun ve öğrencilerin çevre bilincinin gelişmesine yardımcı olur. 2 sene süresince üstün başarı gösteren okullar Yeşil Bayrak alma hakkı kazanırlar. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir.

TED Rönesans Koleji 2015 yılından itibaren Eko-Okul olma hakkını kazanmış, 2018 yılında ikinci kez yeşil bayrak ödülü almıştır. 2018-2019 ve 2019-2020 eğitim öğretim yıllarında da “Enerji” temalı çalışmalarla devam edilmektedir.
Toplum Hizmetleri

Toplum Hizmetleri komitemizin genel amacı öğrencilerimizin toplum hizmeti konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve bu bağlamda sorumluluk sahibi birer yurttaş olabilmeleri için anasınıfından başlayarak tüm sınıf seviyelerinde buna yönelik çalışmalar yapmaktır. Toplum Hizmeti çalışmaları, öğrencilerimizin yaşadıkları çevreyi ve dünyayı farklı açılardan tanımalarına olanak sağlarken aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinci ve toplumsal konulara duyarlılıklarını geliştirmelerini hedefler. Ayrıca içinde büyüdükleri dünya için gönüllü çalışmalar yapmayı ilke edinen bireyler olma yolunda ilerlemelerine yardımcı olur. Okulumuzda gerçekleştirilen toplum hizmeti çalışmalarını; çevre ve doğaya yönelik çalışmalar, hayvanlara yönelik çalışmalar, yaşlılara yönelik çalışmalar ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar başlıkları altında özetleyebiliriz. Öğrencilerimiz bu alanlarda sivil ya da resmi toplum kuruluşları tarafından başlatılmış olan kampanyalara dahil olabilecekleri gibi, kendi özgün toplum hizmeti çalışmalarını da planlayabilir ve uygulayabilirler. Tüm toplum hizmeti çalışmaları, disiplinler arası (yatay) ve seviyeler arası (dikey) ilişkiler kurularak planlanır. Bu planlama yapılırken öğrencilerimizin ilgili toplum hizmeti çalışmasına, duygusal ve bilişsel açıdan hazır olmalarına özen gösterilir.

Okulumuz Toplum Hizmetleri Komitesi öncülüğünde 2017 Şubat ayında başlatılan Uluslararası Ödül Programı olan Uluslararası Gençlik Ödülü Türkiye ile Lise öğrencilerimizin fiziksel gelişim, beceri geliştirme ve toplum hizmeti faaliyetlerini belirledikleri düzen ve zaman içerisinde tamamlamalarını bekler. Program faaliyetleri ile öğrencilerimiz kişisel keşfe ve gelişmeye, öz-güven ve öz-disiplin kazanmaya, girişimciliğe ve yaratıcılığa, sorumluluk almaya, farklı kültürleri tanımaya ve anlamaya ve doğaya saygı duymaya teşvik eder. Bu program ile, öğrencilerimizin portfolyolarını geliştirmelerine ve üniversite tercihlerinde bir adım önde olmalarına olanak tanımaktadır.