Sınav Takvimi

1. DÖNEM
   

1. Sınav

 

2. Sınav

Türkçe 23 Ekim 2018 19 Aralık 2018
Sosyal Bilgiler/ İnkılap Tarihi 25 Ekim 2018 26 Aralık 2018
Fen Bilimleri 1 Kasım 2018 24 Aralık 2018
Bilim Uygulamaları (5 ve 8. sınıflar) 15 -19 Ekim 2018 31 Aralık – 4 Ocak 2018
Matematik 22 Ekim 2018 28 Aralık 2018
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 18 Ekim 2018 20 Aralık 2018
İngilizce 22 Kasım 2018 3 Ocak 2018
2. Yabancı Diller 19 Ekim 2018 21 Aralık 2018
Bilişim Teknolojileri (5 ve 6. sınıflar) 2 Kasım 2018 4 Ocak 2019
*Seçmeli İngilizce/ BTEC / Seçmeli Bilişim T. 5-9 Kasım 2018 7-11 Ocak 2019

 

2. DÖNEM
 1. Sınav  2. Sınav
Türkçe 19 Mart 2019 20 Mayıs 2019
Sosyal Bilgiler/ İnkılap Tarihi 18 Mart 2019 30 Mayıs 2019
Fen Bilimleri 27 Mart 2019 23 Mayıs 2019
Bilim Uygulamaları (5 ve 8. sınıflar) 11-15 Mart 2019 13-17 Mayıs 2019
Matematik 22 Mart 2019 27 Mayıs 2019
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 14 Mart 2019 28 Mayıs 2019
İngilizce 28 Mart 2019 16 Mayıs 2019
2. Yabancı Diller 25 Mart 2019 22 Mayıs 2019
Bilişim Teknolojileri (5 ve 6. sınıflar) 4 Nisan 2019 17 Mayıs 2019
*Seçmeli İngilizce / BTEC/ Seçmeli Bilişim T. 11-15 Mart 2019 13-17 Mayıs 2019

 

2018-2019  Öğretim Yılı Okul İzleme Sınavları Takvimi
5. ve 6. Sınıflar 7. Sınıflar 8. Sınıflar
Sınav No Sınav Tarihi Sınav No Sınav Tarihi Sınav No Sınav Tarihi
1 24-28 Eylül 2018 Haftası 1 24-28 Eylül 2018 Haftası 1 24-28 Eylül 2018 Haftası
2 17-21 Aralık 2018 Haftası 2 17-21 Aralık 2018 Haftası 2 5-9 Kasım 2018 Haftası
3 17-21 Aralık 2018 Haftası
3 29 Nisan-03 Mayıs 2019 Haftası 3 11-15 Mart 2019 4 11-15 Mart 2019
4 29 Nisan-03 Mayıs 2019 Haftası 5 06-10 Mayıs 2019 Haftası

*Yukarıda paylaşılan tarihler TED Genel Merkez tarafından güncellendiği takdirde öğrencilerimiz bilgilendirilecektir.

TED RÖNESANS KOLEJİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaokul Proje Takvimi

1. Kontrol: 17 Aralık 2018

2. Kontrol: 12 Mart 2019

3. Kontrol: 16 Nisan 2019

 Proje Teslim Tarihi: 22 Nisan 2019

Proje Sunum Günü: 28 Nisan 2019

**Proje konuları ekim ayı içinde belirlenecektir. Proje kontrolleri tüm ortaokul için ortak bir ders saatine planlanacaktır. Proje teslim tarihi tüm branşlar için 22 Nisan 2019 olarak belirlenmiştir.

 ***ÖNEMLİ NOT: Mazeret sınavları ile ilgili MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesi aşağıda paylaşılmıştır:                

Ölçme ve değerlendirmeye katılmayanlar

MADDE 23 – (1) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin durumu okul yönetimince yazılı, e-posta veya Bakanlık mobil bilgi servisi ile velisine bildirilir. Veli, öğrencisinin sınava katılamama veya projesini zamanında teslim edememe gerekçesini, en geç beş iş günü içinde okul yönetimine yazılı olarak bildirir.

(2) Öğretmenler tarafından yapılan sınavlara katılmayan ve okul yönetimince özrü uygun görülen öğrenciler, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda önceden öğrenciye duyurularak dersin niteliğine göre yapılacak değerlendirme etkinliğine alınır. Bu ölçme değerlendirme etkinliği, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir. Öğrenciler, projelerini öğretmenin belirleyeceği süre içinde teslim eder.

 (4) Sınavlara geçerli özrü olmadan katılmayan, projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. e-Okul sistemine “G’’(girmedi) ibaresi işlenir. Ancak dönem puanı hesaplamalarında sınav ve proje adedi tam olarak alınır.

Mazeret sınavları ile ilgili okul uygulamamız şu şekildedir:

  • Sınav tarihinde okulda bulunmayan öğrencilerimizin velileri sınavı takip eden beş iş günü içinde ilgili müdür yardımcısına mazeretlerini bildiren bir yazı iletirler.
  • Mazereti geçerli görülen öğrencilerimiz okula döndükleri günden itibaren aşağıdaki mazeret sınavı takvimine göre öğle teneffüslerinde kaçırdıkları sınavlara alınırlar. Öğrencilerimizin öğle yemeği tarafımızdan programlanacaktır.

 Pazartesi günleri: Matematik /

Salı günleri: İngilizce / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İkinci Yabancı Diller

Çarşamba günleri: Fen Bilimleri

Perşembe günleri: Sosyal Bilgiler / İnkılap Tarihi/Türkçe

 

 


Ansolon