İlkokul Eğitim ve Öğretim

Hızla değişen ve gelişim içinde olan çağın bireylerini ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlayabilmek için;

• Bilgiyi üreten,
• Ürettiğini gerçek hayatta kullanabilen,
• Problem çözebilen,
• Eleştirel düşünebilen,
• Girişimci ve inisiyatif alan,
• Dijital yetkinliği olan,
• Empati kurabilen,
•Topluma ve kültüre katkı sağlayan iletişim becerilerine sahip bireyler amaçlayan bir program yürütmekteyiz.

Bu becerileri öğrencilerimize kazandırmaya çalışırken bireysel farklılıkları dikkate alan, değer ve becerileri de kazandırma hedefli ilerlemekteyiz.
 

İlkokul 3D Sanal Tur

TED Rönesans Koleji ilkokul kısmını adım adım sanki içindeymişsiniz gibi gezebilirsiniz.