TED Rönesans Koleji, riskleri kaza ve yaralanma riskleri, dış riskler ve doğal riskler olarak üç şekilde gruplandırmış ve bunlara karşı gerekli önlemleri almıştır. Öğrencilerin günlük hayatta maruz kalabilecekleri kaza ile yaralanma risklerini en aza indirmek için yaşam alanları güvenlik esaslarına uygun olarak düzenlenmiş ve yine öğrencilerimizin güvenliğine uygun materyaller seçilmiştir.

Ders dışı saatlerde, okul içinde ve okul bahçesinde nöbetçi öğretmenlerimiz görev almaktadır. Hafif yaralanmalarda (düşme, çarpma, zedelenme) ve diğer durumlarda okul doktorumuz ve/veya hemşiremiz duruma müdahale eder ve velilerimiz revir tarafından mutlaka bilgilendirilir.

TED Rönesans Koleji, doğal risk olarak gördüğümüz doğal afetler ve son 10 yılda ciddiyetini toplum olarak çok daha fazla algıladığımız deprem konusunda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımız için eğitimler, haberli/habersiz tatbikatlar ve bilinçlendirme çalışmaları planlamıştır.

Okulumuzda güvenlik hizmeti, İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi ile hizmet veren Securitas Firması tarafından sağlanmaktadır. Okulda 18 güvenlik elemanı görev yapmaktadır. 8/16 Vardiya sistemi ile 24 saat nöbet tutulmaktadır. Okul koridorları, okulun girişi ve çevresi 24 saat kamera sistemi ile gözetlenir.

Securitas Güvenlik
Fikret Özdemir
Faks : 0216 493 24 93
Dahili Telefon: 3734
E-Mail : fikret.ozdemir@securitas.com.tr