Yurt İçi Üniversite Hazırlığı – TED RÖNESANS KOLEJİ

Yurt İçi Üniversite Hazırlığı

Yurt içi kariyer danışmanlığı birimi, hedefi ulusal sınavlara hazırlanarak eğitimini yerel üniversitelerde devam edecek öğrenci ve velilerine süreçlerinde destek olmaktır.

TED Rönesans Koleji yurt içi kariyer danışmanlığı birimi olarak amacımız; öğrencilerin kendilerine uygun olan meslek ve üniversite seçimlerine rehberlik etmektir.

Danışmanlık çalışmalarımız,

• Öğrencilerin kendi yeteneklerini, ilgilerini ve becerilerini keşfetmeleri,
• Hızlı değişen dünyanın iş ve meslek alanlarından haberdar olmaları,
• Mesleki ve üniversite süreçlerinde sağlıklı seçim yaparken hem ulusal hem de uluslararası güncel bilgilere sahip olmalarını kapsayan, bütünsel değerlendirilen bir süreçtir.

Bu çerçevede; her öğrencimizin tüm lise yaşamları boyunca oluşturacakları kariyer portföyleri için şu çalışmalar gerçekleştirilir:

Bireysel gözlem ve görüşmeler
• Kendini tanıma ve farkındalık artırıcı çalışmalar
• Üniversite ve meslek tanıtımları
• Kariyer günü
• Üniversite tanıtım gezileri
• Mesleki gölge programı
• Ders seçim süreçlerine destek
• Sınav kaygısı, motivasyon, ilgi, beceri, yetenek ve değer çalışmaları

Danışmanlık hizmetimiz, lisemizde yer alan her seviyeden öğrenciye verilmektedir.
Atatürk

Ansolon