TED RÖNESANS KOLEJİ

İNTERNET SİTESİ ÇEREZLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

Bu Çerez Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatı ile TED Rönesans Koleji (Rönesans Özel Okulları Eğitim Öğretim Hizmetleri A.Ş.) olarak, tarafımızca işletilmekte olan www.tedronesans.k12.tr internet sitesini (“Site”) ziyaretiniz sırasında tarafınıza ait kişisel verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVK Kanunu” olarak anılacaktır) kapsamındaki haklarınız konusunda sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nde Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

İşlenen Kişisel Veriler

TED Rönesans Koleji olarak, çevrim içi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta KVK Kanunu olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

TED Rönesans Koleji olarak Site’de kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Site’ye yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Site’de veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayımlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Site’yi ziyaretiniz kapsamında veya uygulamamızı kullanmanız dolayısıyla elektronik ortamda çerezler yoluyla TED Rönesans Koleji’nin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

TED Rönesans Koleji olarak, Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, grup şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak

TED Rönesans Koleji olarak Site’de çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

Kullanılan Çerezler ve Amaçları

Oturum Çerezleri (Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerin Site’yi ziyareti süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Site’nin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler Site’nin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır. Kalıcı çerezler sayesinde Site’yi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve Site’yi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ise size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle daha iyi bir hizmet sunulur.

İstatiksel Çerezler (Analytical Cookies)

İstatiksel çerezler ile Site’yi ziyaret edenlerin sayıları, Site’de görüntülenen sayfaların tespiti, Site’yi ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

İstatiksel çerezlerin kullanımı ile,

 • Site’de etkin kaç kullanıcı var
 • Site’yi bir günde kaç kişi ziyaret ediyor
 • Hangi şehir ve ülkeden Site’ye giriş yapıyor
 • Hangi içerik ne kadar görüntülendi
 • Site’de ortalama kalma süresi
 • Mobil cihazlardan mı giriş yapıyor yoksa masaüstü cihazlardan mı, tarayıcı, işletim sistemi, servis sağlayıcı ve ekran çözünürlüğü bilgisi
 • Kullanılan dil, yaş ve cinsiyet bilgileri toplanmaktadır.

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz.

 

 

Adobe Analytics https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL https://help.aol.com/articles/clear-cookies-on-a-web-browser
Google Adwords https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome https://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera https://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’ndan doğan talepleriniz için www.tedronesans.k12.tr web sitesi adresinden bulabileceğiniz Veli-Öğrenci KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak info@tedronesans.k12.tr adresine iletebilirsiniz. TED Rönesans Koleji, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin TED Rönesans Koleji tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.