İlköğretim kütüphanesi web sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.
Lise kütüphanesi web sayfamıza buradan ulaşabilirsiniz.

Amaçlarımız
TED Rönesans Koleji okul öncesi, ilköğretim ve lise kütüphanelerimizin temel amaçları:
* Okulumuzun eğitim anlayışı, misyon ve hedeflerine uygun olarak doğru, güvenilir ve çağdaş bilgi hizmeti sunmak
* Okuma alışkanlığının kazandırılması ve bilgi edinme gereksinimlerinin karşılanabilmesi için güncel ve çeşitli bilgi kaynaklarını sağlamak
* Öğrencilerimize yaşam boyu öğrenme yetkinliği ve bilgi okuryazarı olma becerisi kazandırmak
* Araştırma süreçlerinin ve “akademik dürüstlük” ölçütlerinin öğrenilmesinde yol göstermek.

Okul Öncesi Kütüphanemiz
Okul öncesi kütüphanemiz, anasınıfı bölümümüzün içerisinde 120 m2 lik bir alana sahip, minik öğrencilerimizin kendilerini rahat hissedecekleri ve kütüphaneye ilgi duyacakları şekilde tasarlanmış; renkli raflar, masa, sandalyeler ve yer minderlerinin olduğu keyifli bir ortamdan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz okul öncesi seviyesine uygun okuma ve araştırma kitaplarından burada yararlanabilmektedir.

İlköğretim Kütüphanemiz
Okulumuzun 4. ve 5. katında bulunmakta, iki katlı ve toplamda yaklaşık 200 m2lik bir alanı kaplamaktadır. İlk katta kitaplıklar, minderli oturma köşesi, çalışma masaları ve pencere kenarlarında okuma alanları ; ikinci katta da kitaplıklar, çalışma masaları, okuma alanları bulunmaktadır.

Lise Kütüphanemiz
Okulumuzun lise bölümünde iki katlı olarak planlanmış lise kütüphanemiz bu yıl lise bölümümüzün eğitim öğretime başlaması ile birlikte açılmıştır.

Koleksiyonumuz
Kütüphane koleksiyonumuz Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça okuma kitapları, araştırma kitapları , danışma kaynakları (ansiklopediler, sözlükler, atlaslar) , süreli yayınlar, görsel-işitsel materyaller (DVD, CD) ve elektronik bilgi kaynaklarından oluşmaktadır. Yararlanabileceğiniz elektronik kaynaklar; Linguascope ve Britannica School Online veri tabanı ve ayrıca açık erişimli çevrim içi veri tabanları, dergiler, ansiklopedi ve sözlükler, öğrencilerimiz için derslere yardımcı internet kaynakları ve öğretmenlerimiz için yardımcı kaynaklardan oluşmaktadır.

Tüm kaynaklarımız DEWEY Onlu Sınıflama Sistemi’ne göre sınıflandırılıp Destiny Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinde kaydedilerek, açık raf sistemiyle kullanıcılarımızın hizmetine sunulmaktadır. Koleksiyonumuza kütüphane web sayfamız üzerinden okul dışından da ulaşılmaktadır. Destiny Kütüphane Otomasyon Sistemi, Amerika’da Follet firması tarafından K12 okulları için özel olarak geliştirilmiş web tabanlı bir kütüphane programıdır. Bu programda kullanıcılarımız; Yararlanabilecekleri elektronik kaynakları inceleyebilir, (home) Kütüphane koleksiyonunu tarayabilir, (catalog) Ödünç aldıkları, geciktirdikleri, ayırttıkları önerdikleri yayınları görebilir (my info) Destiny Quest arayüzünde, en çok okunan on yayını ve yeni gelen yayınların listesini görebilir, Kendi adlarına hesap oluşturarak, ilgilendikleri kaynaklar için liste oluşturabilir (my list) Ödünç almak istedikleri kaynağı ayırtabilir (hold), Beğendikleri bir kaynağı arkadaşlarına önerebilir (recommend), Kütüphaneye alınmasını istedikleri kaynak için istek yapabilirler (my wish list)

Destiny Quest arayüzüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kütüphane Dersleri
Öğrencilerimiz ders aralarında ve diğer boş zamanlarında kütüphaneyi kullanabildikleri gibi, haftada bir saat kütüphane dersi için kütüphaneye gelirler. Kütüphane dersleri dönüşümlü olarak bir hafta kitap okuma, bir hafta bilgi okuryazarlığı etkinlikleri ile değerlendirilir. Sınıf seviyelerine göre programlanan etkinliklerimizde öğrencilerimizle kütüphane kuralları, kaynak türleri, hikâye dinleme ve resimleme, kitap ayracı ve kitap kapağı tasarlama, kütüphane tarama programının kullanımı, sınıflama sisteminin tanıtımı, araştırma yöntemleri, rapor hazırlama, akademik dürüstlük gibi konularda çalışmalar yapılır.

Kütüphane Kuralları
Kütüphanede yüksek sesle konuşulmaz. Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez. Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece araştırma ve kaynak tarama amaçlı kullanılır. Hiçbir materyal ödünç alma işlemi yapılmadan kütüphane dışına çıkarılamaz. İlköğretim I. ve II. kademe öğrencileri 2 kitabı 15 gün süre ile ödünç alabilir. Öğretmenler, 5 kitabı 15 gün süre ile ödünç alabilirler.

Süreli yayınların son sayıları hariç diğer sayıları 1 adet 7 gün süreyle tüm kullanıcılara ödünç verilebilir. DVD ve CD gibi materyaller okul içinde kullanılabilir. Danışma (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen ansiklopediler, sözlükler, atlaslar ve diğer danışma kitapları ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılır, kullanıcılar bu kaynaklardan fotokopi çektirebilir. İade tarihleri kitapların arka iç kapağındadır. Kullanıcı buraya yazılmış iade tarihini kontrol etmelidir. İade tarihi gelmiş ama bitirilememiş bir kitap gerekirse ve bir başkası tarafından rezerve edilmemişse, kütüphaneye getirilerek iade tarihi uzatılabilir. Kullanıcılar aldıkları materyali gününde geri vermekle yükümlüdürler. Günü geçmiş materyali geri vermedikçe ya da süresini uzatmadıkça başka bir yayını ödünç alamazlar. Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları iyi kullanmakla ve yıpratmadan geri vermekle yükümlüdürler, yeniden kullanıma sunulamayacak ölçüde zarar gören ya da kaybedilen materyalin bedeli ilgiliye ödetilir.

Çalışma Saatleri
Resmi tatiller dışında, Pazartesi-Cuma: 8.00 - 17.00

İletişim
Bürge SALİHOĞLU
İlköğretim Kütüphane Sorumlusu
Dahili Telefon: 3807
E-posta: burge.salihoglu@tedronesans.k12.tr

Sibel BAŞTÜRK TAN
Lise Kütüphane Sorumlusu
Dahili Telefon: 3773
E-posta: sibel.basturk@tedronesans.k12.tr