Değerler
Öğrencilerimizin kendini ve evrensel kültürü tanıyan, çevresine duyarlı, dünyadaş bireyler olmalarını desteklemek amacıyla programımızda yer alan “Değerler Eğitimi” uygulaması, tüm ders içeriklerimize entegre edilmiş olarak gerçekleştirilir. Değerler Eğitimi kapsamında öğrencilerimiz, iç denetim, kendi becerilerinin farkında olma, farklılıkları kabul etme, başkalarının haklarına saygı gösterme gibi becerilerini de geliştirirler. Müfredatımızdaki değerlerimiz:

Sevgi
Dürüstlük
Duyarlılık
Güven
Hoşgörü
Sabır
Saygı
Dayanışma
Barış
Yardımlaşma
Adalet
Empati
Sorumluluk
Dostluk