Sağlık Ekibi
TED Rönesans Kolejinde iki aktif revir ile tam zamanlı bir uzman hekim ve iki okul hemşiresi bulunmaktadır. Sağlık ekibimiz öğrencilerimizin okul saatleri içerisindeki sağlık süreçlerini yönetir, gerekli gördüğü her durumda öğrencilerimizin velisi irtibata geçerek bilgi alışverişinde bulunur. Bu nedenle sağlık birimi tarafından yapılacak aramalar endişe yaratmamalıdır. Velilerimize iletilen sağlık bilgilendirme mesajlarının, velilerimiz tarafından atlanmadan takip edilmesi okul sağlığı bakımından önemlidir.

Öğrenci Sağlık Formu
Kayıt sırasında velilerimizden “Öğrenci Sağlık Formu”nu eksiksiz olarak doldurulması istenmektedir. Formun doldurulmasından sonra, sağlığı ilgilendiren gelişmelerin ivedilikle sağlık birimine iletilmesi gerekir.

Özellikli Sağlık Durumları
Özellikli bir sağlık durumu olan veya özel bir nedenle ilaç kullanan öğrencilerimiz hakkında sağlık ekibimiz bilgilendirilmiş olmalıdır. Sağlık ekibimizin gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi takip eden hekiminin hazırlayacağı belirtir bilgi notu, rapor veya aşılanma durum belgesi vb.nin en kısa sürede revire teslim edilmesi beklenmektedir. “Öğrenci Sağlık Formu” ve öğrencinin hekiminden gelen raporlar öğrenciye ait sağlık dosyalarında tutulur. Öğrencinin alerji nedeni ile kaçınması gereken bir ilaç, yiyecek vb. bulunması durumunda, gerekli önlemleri ve uygun koşulları sağlamak üzere durumu açıklayıcı bir hekim raporu istenebilmektedir. Okul hekimimiz gerektiğinde velilerimizin izni dahilinde öğrenciyi takip eden diğer hekimler ile hastalığı ve tedavisi hakkında görüşebilir.

Acil Sağlık Durumları
Her zaman acil durumlara hazır olmak durumundayız. Acil sağlık durumları gelişmesi durumunda, eş zamanlı olarak zaman kaybetmeden müdahale edilir ve veli bilgilendirmesi yapılır. Durumun özelliğine göre veli ile birlikte planlama yapılarak hareket edilir. Gereğinde anlaşmalı ambulans kuruluşundan ve 112 Acil yardım hattından zaman kaybetmeksizin destek alınır. Sağlık Ekibi dışında Sertifikalı İlkyardım Eğitimi almış çalışan sayısı mevzuatın gerektirdiği sayının oldukça üzerindedir ve bu sayı stratejik planlamamıza uygun olarak sürekli artırılmaktadır.

Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyon Hastalıkları
Toplumdan edinilmiş (üst solunum yolu enfeksiyonu, döküntülü hastalıklar, ishal ve ateş ile seyreden hastalıklar vb.) hastalık hali yaşayan öğrencinin okula devam etmemesi esastır. Bulaşması ve yayılması kolay bu hastalık belirtilerini gösteren öğrencilerin bir an önce okul ortamından ayrılarak evlerine gitmelerinin sağlanması; hem öğrencinin iyileşmesinin hızlanması hem de okul içindeki bulaşmanın en aza indirilmesi amacı ile okulumuzun uyguladığı yöntemdir.
Burun akıntısı, ateş, öksürük, ishal, parazit enfeksiyonları gibi kolay bulaşabilen hastalık belirtileri gösteren öğrencilerin evlerinde dinlenmesi iyileşmelerini de kolaylaştıracaktır. Gün içerisinde bu tip belirtileri gösteren öğrencilerin velileri okul reviri tarafından aranır ve öğrencinin okuldan alınarak istirahat ettirilmesi istenebilir. Diğer velilerimizi de zamanında bilgilendirebilmek amacı ile, bulaşıcı hastalığı tespit edilen öğrencinin duruma ait “Hekim Raporu”nu bir an önce okul revirimize ulaştırmaları gereklidir.

Diyet Düzenlemesi
Gün içinde gelişen bir yakınma nedeniyle öğrencinin menüdeki yemekten kaçınması gereken durumlarda öğrenciye, okul hekimi veya hemşiresi tarafından yağsız ve tuszuz bir menü düzenlenebilmektedir.

İlaç Uygulamaları ve İlaç Etiketleri
Öğrencilerimizin herhangi bir nedenle okul saatleri ve sınırları içerisinde kullanması gereken ilaçlar sadece revir sınırları içinde uygulanmaktadır. Okulda uygulanacak her ilaç için ayrı bir “TED Rönesans Koleji İlaç Kullanım Etiketi” doldurularak revire teslim edilmelidir. “TED Rönesans Koleji İlaç Kullanım Etiketi” eğitim öğretim yılı başında velilerimize dağıtılır. Yıl içinde etiketlerinin bitmesi durumunda velilerimiz öğrenci işleri aracılığıyla yeni etiketlerini alabilirler. Veli tarafından ilaç etiketi yapıştırılmamış ya da orijinal ambalajı içinde okula iletilmemiş ilaçların okulda uygulanması mümkün olamayacaktır. Vitamin, probiyotik vb. ürünler ile Türkiye’de ilaç ruhsatı olmayan beslenme desteği statüsündeki ürün uygulamalarının evde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Okulda uygulanması istenen ilaçların uygulama zamanlarının kahvaltı-öğlen-ikindi beslenmesi gibi ortak zamanlarda planlanması gerekir.

Koruyucu Sağlık Uygulamaları
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan işitme taraması, aşılama, diş sağlığı muayenesi ve florürlü vernik uygulaması gibi uygulamalar hakkında velilerimize ön bilgilendirme yapılır. Velilerimizin uygulamaya izin verip vermediği yine yazılı (onam formu ile) olarak istenir. Velisi tarafından onam formu doldurulmuş öğrencilere Maltepe Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından yapılacak uygulamalar okul revirlerimizde, okul hekimi ve hemşiresi gözetiminde gerçekleştirilir.

Beden Kitle İndeksi Takibi
Çocukluk çağında obezite sıklığı giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Hem farkındalık yaratmak hem de öğrencilerimizin beden kitle indekslerini takip edilebilmek amacı ile beden eğitimi öğretmenlerimizin gerçekleştirdikleri boy ve kilo ölçümleri Dünya Sağlık Örgütünün yaşa ve cinsiyete özel persantil eğrilerinde işaretlenmektedir. Bu grafikler öğrencimize ait portal sayfalarında incelenebilir.

Mahremiyet ve Bireyselliğe Saygı
Öğrencilerin sağlığı ile ilgili durumlarda sağlık ekibi iletişimi sadece velinin “Öğrenci Sağlık Formu”nda belirttiği (varsa sağlık ekibine veli tarafından yönlendirilen diğer doktor, yakın akraba vb.) kişiler ile gerçekleştirilir. Sağlık ile ilgili tüm süreçlerde mahremiyet başta olmak üzere, öğrencinin bir birey ve hasta olarak hakları gözetilir.

Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Hastalıkların Yayılma Hızını Kesmek
TED Rönesans Kolejinde bulaşıcı hastalıklardan korunma ve hastalıkların yayılma hızını kesmek üzere alınan ve alınması beklenen önlemlere buradan ulaşabilirsiniz.