Kayıt

Okul Tanıtım Günü
(Okulöncesi, İlkokul ve Ortaokul)
19 Şubat 2017 – Aday Veli Tanıtım Toplantısı (10.30)
Okul Tanıtım Günü
(Lise Hazırlık ve 9. Sınıf)
07 Mayıs 2017 – Aday Veli Tanıtım Toplantısı
Okulöncesi 1,2 ve 3. Sınıflar için Gözlem ve Görüşme Süreci Başlangıcı 21 Şubat 2017
4-8. Sınıflar için Okula Giriş Sınavı Son Başvuru Tarihi 02 Mart 2017 Perşembe günü 18:00’da sona erer.
4-8. Sınıflar için Okula Giriş Sınavı
(Bursluluk Sınavı Değildir***)
05 Mart 2017 (10:00)
Lise Hazırlık & 9. Sınıf – Kayıt Dönemi Kayıt Dönemi Başlamıştır
Erken Kayıt Dönemi 01 Mart 2017 – 07 Nisan 2017
Kayıt Yenileme Tarihleri 01 Mart – 16 Haziran 2017

*** Türk Eğitim Derneği “Tam Eğitim Bursu” sınavı 25 Şubat 2017 tarihinde gerçekleşecektir.    Detaylı bilgiye www.ted.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

KAYIT TARİHLERİ


20.02.2017 tarihi itibari ile okul öncesi, 1,2 ve 3. Sınıf aday öğrenciler için PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ) gözlem ve görüşme süreçleri başlayacaktır.

PDR gözlem ve görüşme sürecini olumlu tamamlayan okul öncesi, 1,2 ve 3. Sınıf aday öğrenciler için 01 Mart 2016 tarihi itibari ile kesin kayıt dönemi başlayacaktır.

05.03.2017 tarihinde gerçekleştirilecek giriş sınavı sonuçlarının açıklanması ile 4,5,6,7 ve 8. Sınıf aday öğrencilerin PDR gözlem ve görüşme süreçleri başlayacaktır.

Giriş sınavı sonucu, PDR gözlem ve görüşme süreçleri olumlu tamamlanan 4,5,6,7 ve 8. Sınıf aday öğrenciler için 10 Mart 2017 tarihi itibari ile PDR görüşmeleri ve kesin kayıt dönemi başlayacaktır.

• Lise adayı öğrencilerin gözlem ve görüşme süreçleri tarihleri netleşince iletilecektir.

Okulumuza, 2017-2018 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise hazırlık ve 9. sınıf düzeyinde öğrenci kabul edilmektedir. 
 

Kayıt Süreci:

2017 – 2018 Akademik Yılında okulumuzu tanımak isteyen aday velilerimizin web sayfamız üzerinden "Kayıt Bilgileri” sekmesinin içerisinde bulunan “Başvuru Formu” nu çevirim içi olarak doldurmaları gerekmektedir.

 Uploaded Image

 

Okul öncesi,1, 2 ve 3. Sınıfa aday olan öğrenciler, başvuru formu doldurma sıralarına göre PDR gözlem ve görüşmeye davet edilir. Gözlem ve görüşme süreçlerinin sonuçları aday velilerimize 1 iş günü içerisinde bildirilir.


4. sınıf ve ortaokul seviyelerine aday olan öğrenciler, TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan “Öğrenci Giriş Sınavı” na davet edillir. Sınav sonucu başarılı olan aday öğrenciler, PDR gözlem-görüşme sonucuna göre değerlendirilerek kayıt hakkı kazanır. PDR gözlem ve görüşme süreçlerinin sonuçları aday velilerimize 1 iş günü içerisinde bildirilir.


Lise Hazırlık ve 9. Sınıf seviyelerine aday olan öğrencilerin gerçekleştireceği adımlar ayrıca açıklanacaktır.


Okul Öncesi:

2017-2018 eğitim-öğretim dönemi için okul öncesi gruplarına Mart 2013 – Nisan 2012 doğumlu öğrenciler kabul edilecektir.


Başvuru formu dolduran velilerimize aday öğrencilerimizin gözlem ve görüşmeleri için kayıt ofisi tarafından randevu verilir. TED Rönesans Koleji PDR uzmanları ve okul öncesi öğretmenleri tarafından aday öğrencilerle görüşme yapılır. Yapılan görüşmede dil gelişimi, motor beceriler, dikkat ve algılama düzeyi konularında hazırbulunuşluk ve okul olgunluğu gözlenir ve değerlendirilir.


İlkokul:

1. sınıflara, Mart 2012 ve öncesinde doğan öğrenciler kabul edilecektir. Başvuru formunu dolduran aday velilerimizin öğrencilerine gözlem ve görüşme için randevu verilir. TED Rönesans Koleji PDR uzmanları ve ilkokul öğretmenleri tarafından aday öğrencilerle görüşme yapılır. Hazırbulunuşluk ve okul olgunluğu gözlenir ve değerlendirilir.


2 ve 3. sınıflar için başvuru formunu dolduran aday velilerimizin öğrencilerine gözlem ve görüşme için randevu verilir. TED Rönesans Koleji PDR uzmanları ve ilkokul öğretmenleri tarafından aday öğrencilerle görüşme yapılır. Hazır bulunuşluk ve okul olgunluğu gözlenir ve değerlendirilir.


4. sınıflar için başvuru formu dolduran aday öğrenciler “Öğrenci Giriş Sınavı” için okulumuza davet edilir. Öğrenci Giriş Sınavı'nda başarılı olan öğrencilerin velilerine TED Rönesans Koleji PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak olan gözlem ve görüşme için randevu verilir.


Ortaokul:

Ortaokul seviyesinde başvuru formu tamamlanan aday öğrencilerimiz “Öğrenci Giriş Sınavı” için okulumuza davet edilir. Öğrenci Giriş Sınavı'nda başarılı olan aday öğrencilerin velilerine TED Rönesans Koleji PDR uzmanları ve öğretmenleri tarafından yapılacak gözlem ve görüşme için randevu verilir. Sınav, gözlem ve görüşme sonuçları olumlu olan aday öğrenciler kayıt hakkı kazanır.


Lise :
 

TED Rönesans Koleji Lisesi Öğrenci Kayıt Şartları

TED Rönesans Koleji Ortaokulu 8. Sınıfını Bitiren Öğrenciler için Kayıt

TED Rönesans Koleji Ortaokul 8. sınıftan mezun olan öğrencilerimiz lisemize doğrudan geçiş yapma hakkına sahiptir. Öğrencilerimiz İngilizce ve Türkçe sorularından oluşan “Hazırlık Atlama Sınavı” na tabi tutulmaktadır. Sınavda belirlenen barajı aşan öğrenciler 9. sınıfa; dil yeterliliği bulunmayan öğrenciler ise Lise Hazırlık Sınıfı’na devam eder.

 

TED Rönesans Koleji Ortaokulu Dışındaki Okulların 8. Sınıfını Bitiren Öğrenciler için Kayıt

Lise bölümümüze Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavıyla (TEOG) her yıl ilan edilen taban puan ile kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı için belirlenen taban puan 470 TEOG Yerleştirmeye Esas Puanıdır (YEP) . 470 ve üzeri TEOG YEP ile okulumuza başvuran öğrenciler PDR birimimizce mülakata alınır. Mülakatını olumlu tamamlayan öğrenciler TED Rönesans Koleji Lise Hazırlık sınıfına kayıt yaptırma hakkı kazanır.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler İngilizce ve Türkçe sorulardan oluşan “Hazırlık Atlama Sınavı” na alınır. Sınavda, okul yönetimince belirlenen barajı aşan öğrenciler 9. Sınıfa kayıt yaptırma hakkı kazanır. Hazırlık atlama sınavımızın tarihi ile ilgili bilgileri Kayıt Kabul ofisimizden alabilirsiniz.

 

9. Sınıf – Nakil Kayıt

9 sınıfa nakil başvurusunda bulunacak öğrencilerin; hazırlık sınıfı olan 4 yıllık liselerin hazırlık sınıflarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Nakil başvurusunda bulunan aday öğrenciler “TED Rönesans Koleji Giriş Sınavı” na ve PDR birimimizce mülakata alınır. Mülakatını olumlu tamamlayan ve sınavda belirlenen barajı aşan öğrenciler 9. Sınıfa kayıt olma hakkı kazanır.

 

TED Rönesans Koleji Lisesi Başarı Bursu Başvurusu

470 ve üzeri TEOG YEP değerine sahip öğrenciler TED Rönesans Koleji Lisesi için “Başarı Bursu" na başvurabilecektir.

Burs başvuruları başlamıştır. TEOG sonuçlarının resmi açıklanma tarihine kadar devam edecektir.

Başvurular için aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir; 

  • Online olarak başvuru formu doldurulması, (bağlantıdan ulaşabilirsiniz) http://www.tedronesans.k12.tr/Home/Application
  • PDR mülakatının olumlu tamamlanması,
  • Mali İşler Bölümüne taahhütname ile ön kayıt işlemlerinin tamamlanması.

 Tüm burs başvuru sonuçları, TEOG sınavının resmi olarak açıklanmasının ardından ilan edilecektir.

 

TED Rönesans Koleji Lisesi Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

TEOG Sınav Sonuç Belgesi

Öğrenci nüfus cüzdanı fotokopisi

Veli (anne ve baba) nüfus cüzdanı fotokopisi

Öğrenciye ait iki fotoğraf

Veli (anne ve baba) fotoğrafı (İkişer adet)

 

Öğrenci Giriş Sınavı Hakkında

Sınavın Amacı

Öğrenci Giriş Sınavı, TED Genel Merkezi tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfı düzeylerinde öğrenim görecek öğrenciler için Türkçe, Matematik ve İngilizce olmak üzere üç temel disiplinde uygulanmaktadır.
 
Sınav Yeri Ve Tarihi

Başvuruda bulunan adaylar, 05 Mart 2017 Pazar günü saat 10.00’da TED Rönesans Koleji’nde yapılacak sınava katılacaktır.


05 Mart 2017 tarihinden sonra yapılan başvurular için TED Rönesans Koleji giriş sınavı, her seviyenin kontenjanı doğrultusunda haftada bir kez gerçekleştirilecektir. Gün ve saat bilgisi kayıt-kabul ofisi tarafından paylaşılacaktır.


Sınav Düzeyleri

2017-2018 öğretim yılında 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfta okuyacak öğrenciler

TED Rönesans Koleji Öğrenci Giriş Sınavı Başvuru Şartları

2016 – 2017 Öğretim yılında;

3. sınıfta okuyan öğrenciler 4. sınıf,
4. sınıfta okuyan öğrenciler 5. sınıf,
5. sınıfta okuyan öğrenciler 6. sınıf,
6. sınıfta okuyan öğrenciler 7. sınıf,
7. sınıfta okuyan öğrenciler 8. Sınıf
8. Sınıfta okuyan öğrenciler Lise Hazırlık veya 9. Sınıf seviyesine başvuru yapabilmektedir.

Sınav Başvuru İşlemleri


Sınav başvuruları, veli/öğrenci adaylarının web sayfamızda bulunan “başvuru formu”nu doldurmaları ile alınmaktadır. Sınav giriş belgeleri sınavdan 3 gün önce okulumuzun web sayfasından öğrencinin TC kimlik numarası ile alınacaktır. Sınava girecek öğrencilerin, sınav günü nüfus cüzdanları ve sınav giriş belgelerini yanında bulundurmaları gerekmektedir. Giriş belgesi veya nüfus cüzdanı yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

 

 Uploaded Image

  

Sınav

Sınavın sınıf seviyelerine göre soru sayıları ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sınav soruları öğretim programları kapsamındaki kazanım/becerilere uygun hazırlanmaktadır. Sınav, alışıla geldikten farklı olarak, beceri temelli ve okul öğrenmelerini yaşama yansıtabilme öğelerini ölçen özelliktedir.


2017-2018 Öğretim Yılı için TED Okulları Öğrenci Giriş Sınavı Bilgileri

 

2017-2018 Yılında Okuyacağı Sınıf

DİSİPLİNLER

 

Türkçe

Matematik

İngilizce

Toplam Soru Sayısı

Sınav Süresi

4. Sınıf

15

15

15

45

70 dk.

5. Sınıf

20

20

20

60

80 dk.

6. Sınıf

20

20

20

60

80 dk.

7. Sınıf

20

20

20

60

80 dk.

8. Sınıf

20

20

20

60

80 dk.

Lise Hazırlık Sınıfı & 9. Sınıf

Ayrıca Bilgilendirme Yapılacaktır.

 

 

 

İngilizce sınavı, 4. ve 5. sınıf seviyelerinde kesin kayıt durumda öğrencinin seviyesini değerlendirmek amacıyla kullanılacaktır. Puan hesaplamada dikkate alınmamaktadır.

6,7 ve 8. sınıflarda İngilizce başarısı okula giriş için ön şart niteliği taşımaktadır.


Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi:

Sınav sonuçları Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilip ilan edilir.


Sınav Değerlendirilmesi ve İlanı

Her soru 4 seçeneklidir. Sınav sonucu doğru yanıtlar üzerinden hesaplanmaktadır. Yanlışlar doğruları eksiltmemektedir. Ancak soruların ağırlıkları farklıdır. (Örneğin her soru 1 puan değildir). Öğrencinin doğru yaptığı “zor soru” lar daha fazla puan almasını sağlayacaktır.


Sınav sonrası adaylar sonuçlarını okulumuzun internet adresinden TC kimlik numaraları ile online öğrenebileceklerdir. Her aday sadece kendi sınav sonucunu görebilecektir.


TED Okullarından Nakil Gelecek Öğrencilere Uygulanacak Kurallar:


Başka bir TED Okulunda öğrenim görmekte olup, TED Rönesans Koleji’ne yatay geçiş yapmayı isteyen öğrenci, ilgili sınıf düzeyinde boş kontenjan olması halinde sınava alınmadan öncelikli olarak kayıt edilir.


Kesin Kayıt İşlemleri İçin Gerekli Belgeler:

• Kayıt formu (matbu, okul tarafından verilecek)

• Öğrencinin ve velinin (anne ve baba) nüfus cüzdan fotokopisi

• Öğrencinin 2 adet fotoğrafı

• Velinin (anne ve baba) 2 adet fotoğrafı (her bir öğrenci için)

• Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge

• Yabancı uyruklu veya yurtdışından gelen öğrenciler için yeni tarihli ikametgâh tezkeresi ve denklik belgesi


   
Ad Soyad :
Telefon: