Toplum Hizmeti Çalışmaları

Öğrencilerimiz anasınıfından başlayarak tüm seviyelerde, yaş gruplarına uygun toplum hizmeti çalışmalarını öğretmenlerinin rehberliğinde planlar ve yürütürler. Bu çalışmalar, onların yaşadıkları çevreyi ve dünyayı farklı açılardan tanımalarına yardımcı olur. Toplum hizmeti çalışmaları sayesinde bir yandan sosyal sorumluluk bilinci ve toplumsal konulara duyarlılık geliştirirken, bir yandan da içinde büyüdükleri dünya için gönüllü çalışmalar yapmayı ilke edinen bireyler olma yolunda ilerlerler.
Okulumuzda gerçekleştirilen toplum hizmeti çalışmalarını; çevre ve doğaya yönelik çalışmalar, hayvanlara yönelik çalışmalar, yaşlılara yönelik çalışmalar ve dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar başlıkları altında özetleyebiliriz. Öğrencilerimiz bu alanlarda sivil ya da resmi toplum kuruluşları tarafından başlatılmış olan kampanyalara dahil olabilecekleri gibi, kendi özgün toplum hizmeti çalışmalarını da planlayabilir ve uygulayabilirler.
Tüm toplum hizmeti çalışmaları, disiplinler arası (yatay) ve seviyeler arası (dikey) ilişkiler kurularak planlanır. Bu planlama yapılırken öğrencilerimizin ilgili toplum hizmeti çalışmasına, duygusal ve bilişsel açıdan hazır olmalarına özen gösterilir.


   
Ad Soyad :
Telefon: