Oldukça geniş bir yelpazede faaliyet göstermekte olan bölümümüz asıl misyonu kurum kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda, ihtiyaç ve beklentileri karşılamak ve tüm öğrencilerimizin okula kayıt işlemlerinden başlayarak öğretim yılı süresince faaliyetleri konusunda bölümü ile ilgili en iyi, en kaliteli hizmeti; en kısa süre içeresinde vermektir.

Ana görevlerimiz ise aşağıdaki gibidir.
• Öğrenim ücretlerinin tahsili, faturalandırması ve tüm banka işlemleri yürütülmesi,
• Yıllık bütçelerin hazırlanması ve uygulanmasının takibi,
• Nakit akış durumunun izlemesi,
• Okulumuzda gelir ve giderlerimize ilişkin tüm resmi muhasebe kayıtlarının tutulması,
• Taşeron firmalar aracılığı ile sağlanan yemek, temizlik, çevre bakım ve peyzaj, güvenlik ve ambulans hizmetleri ile ilgili her tür faaliyet ve işlemlerin denetimi ve koordinasyonunun yürütülmesidir.