Beden Eğitimi

Okulumuzda Beden Eğitimi dersi bilişsel gelişim kadar bedensel gelişimi de önemsemiş, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılımı benimsemiş bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu anlamda tam donanımlı fiziksel spor olanakları sunan okulumuz;

• Sporun amacını bilen,
• Branşa özgü psiko-motor becerileri uygulayabilen,
• Yaşam ile spor arasındaki köprüyü kurabilen,
• Kazanma ve kaybetmeyi tanımlayabilen,
• Seyirciliğin tanımını ve uygulamasını yapabilen
• Sporcu kişiliğe sahip olabilen,
• Sosyalleşen, zamanını olumlu kullanabilen,
• Farklı spor kültürlerini benimseyen,
• Spor organizasyonlarını uygulayabilen,
• Fiziksel, duygusal, sosyal olgunluğa erişebilen gençlerin yetişmesine hizmet eder.

Okulumuzda beden eğitimi dersi programı aşağıdaki alanları kapsamaktadır:
1. Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi
2. Fiziksel Gelişim Etkinlikleri
3. Eğitsel Oyunlar
4. Düzen Alıştırmaları
5. Atletizm
6. Jimnastik
7. Voleybol
8. Basketbol
9. Badminton
10. Tenis
11. Masa Tenisi
12. Fiziksel Performans Testleri

Okul öncesi – 3. sınıflarda Beden Eğitimi ve Oyun derslerinde temel beceriler ile ilgili oyun tabanlı çalışma ve etkinlikler yapılır.

Beden Eğitimi bölümü olarak öğrencilerimizin sportif gelişim ve eğilimlerini izleyerek kapasitelerinin en üst düzeye ulaşmasını hedefleriz. Her yıl eylül ayında tüm sınıf düzeylerinde 8 temel beden eğitimi becerisini içeren performans testleri uygulayarak öğrencilerimizin spor branş uygunluklarını belirler ve gelişimlerini okul takip programımızla izleriz. Spor alanında kariyer hedefleyen 8 yaş ve üzeri öğrencilerimize rehberlik ederiz. Okul sonrası takım antremanları yaparak okulumuzu il ve ilçe turnuvalarında temsil ederiz.
Atatürk

Ansolon