TED Rönesans Kolejinin çok yönlü ve kapsamlı eğitim sisteminde sanat merkezde yer alan bir bileşendir. Amacımız sanat eğitimiyle araştıran, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmektir. Yaratıcı sürecin araştırılması, analizi ve keşfi, sanat elemanları ve tasarım ilkeleri doğrultusunda geleneksel ve çağdaş sanat materyallerinin kullanılarak tasarım yapılması, görsel sanat dilinin geliştirilmesi, sanatın anlamının ve değerinin araştırılması; görsel sanat çalışması oluşturulurken farklı tekniklerin bir arada kullanılmasını hedefleriz.

Ders içeriklerimizi uluslararası eğitim programlarını yakından izleyerek çağdaş eğitim uygulama ve metotlarından faydalanarak oluştururuz. Görsel Sanatlar derslerimizde resim, baskı, seramik, ebru ve üç boyutlu çalışmalarla öğrencilerimize farklı teknikleri deneyimleme olanağı sunan disiplinler arası bir program yapılandırılmıştır. Farklı malzemelerle çalışan ve farklı teknikler öğrenen öğrencilerimizin düşünme ve karar verme becerileri gelişir.

Ortaokul ve lise BTEC derslerinde yaşam boyu öğrenme felsefesi çerçevesinde öğrencilerimiz kendi öğrenme süreçlerinin sorumluğunu üstlenir. Edindikleri bilgileri gündelik yaşamda deneyimleyerek pekiştirirler. Sanat burada çok önemli bir rol oynar ve diğer dersleri öğrenme aracı olarak da kullanılır. BTEC sanat derslerimiz sorgulama temelli yapılandırılır. Bilginin yanı sıra öğrencilere tutum ve beceriler de kazandırılır.
Derslerimizde aylık olarak ele aldığımız projelerde bir veya birkaç teknik ve malzeme bir tema ve temaya uygun bir ressam ve sanat hareketi tanıtılarak işlenir. Öğrencilerimize her projenin başında sanat tarihi bilgisi verilir. İlgili öğrencilerimiz okul sonrası yapılan görsel sanatlar atölye çalışmalarına da katılırlar.

Görsel sanatlar dersinde ölçme ve değerlendirme süreci, öğrenci merkezli ele alınır. Ölçme ve değerlendirme sürecinde her öğrenci kendi başlangıç ve gelişim düzeylerine göre değerlendirilmelidir.

Sanat bölümü okulun tüm etkinliklerinde önemli bir rol alır. Sahne Tasarım Kulübü öğrencileri öğretmenlerinin eşliğinde etkinlik dekorlarını tasarlar ve üretirler.

Her yıl düzenlemekte olduğumuz ARTED Sanat Gününde, öğrencilerimiz plastik sanatların farklı alanlarında atölyelere katılarak hem deneyim kazanırlar hem de eğlenerek sanat dolu bir gün geçirirler.