Bugünün küresel dünyasında başarı için doğru iletişim becerilerinin ve birden fazla yabancı dilin mükemmel düzeyde kullanımı anahtardır. İkinci Yabancı Diller Bölümü olarak hedefimiz öğrencilerimizi yeni bir dil öğrenmeye ve onun kültürünü tanımaya heveslendirmek, farklılıklara saygı duyarak, onlarda istek uyandırmak, ikinci bir dili öğrenerek çok dilli olmanın avantajlarından şimdi ve gelecekte yararlanmalarını sağlamakla beraber Dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini hedeflemektedir.

Yabancı dil öğretimine erken yaşta başlanılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle TED Rönesans Kolejinde öğrencilerimiz ikinci yabancı dil öğrenimine 4. sınıfta Fransızca, Almanca, Rusça ya da İspanyolca dillerinden birini tercih ederek başlar. 4 ve 5. sınıfta, ikişer ders saati, 6. 7. ve 8. sınıfta üçer saati ve lise sınıflarımızda dörder ders saati ile öğrencilerimiz tercih ettikleri dili öğrenmektedir.

İkinci Yabancı Diller programı Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (Common European Framework of Reference for Languages) uygun olarak hazırlanmıştır. Çerçeve programında tanımlanan hedefler ve yetkinlikler öğrencilerin düzeyini belirler. Bunu yanı sıra, öğrencilerimizin dünyaca tanınan DELF (Fransızca), DELE (İspanyolca), FIT (Almanca) ve TORFL (Rusça) sınavlarına girmeleri için olanak oluşturulur.