Müzik bölümünün amacı; okul öncesinden başlayarak öğrencilerimizin müzik yoluyla estetik yönünü, müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek, yetenek ve yaratıcılıklarını geliştirici müzik etkinliklerine katılmalarına olanak sağlamak, gelişmelerinde olumlu etkisi olabilecek müzikleri dinleme alışkanlığını kazandırmak, ulusal ve evrensel müzik kültürünü tanıyan, sanata ve sanatçıya saygı duyan, eleştirel beğeniye sahip bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamaktır.

İlkokul müzik derslerinde; programımız 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde MEB müfredat konularıyla birlikte temel müzik bilgileri, Orff yaklaşımlı eğitim ve koro çalışmaları olarak planlanır. 4. sınıf düzeyinde MEB müfredat konularıyla birlikte temel müzik bilgileri, enstrüman tanıma çalışmaları uygulanır.

Müzik Bölümü Etkinlikleri
Okul Korosu
Okul Çalgıları Dinletisi
Sokak Çalgıcıları Festivali