K12 bütünlüğünde Beden Eğitimi Bölümü olarak sporu yaşam felsefesi haline getirmeyi kendine amaç edinen ve sportif yaşam hedeflerine ulaşan, faaliyet gösterilen tüm okul takım branşlarında öncelikle spor kültürüne sahip olan, topluma faydalı birey olma yolunda desteklenen yeni yeteneklerin keşfedilmesine kapı açan, dünya standartlarında ahlaki değerleri yüksek ve etik değerleri benimseyen bireylerin, verilen eğitimle ve planlanan spor, sosyal etkinlikler, sorumluluk projeleriyle farkındalığını artırarak bilgi, beceri ve başarılarla gerektiği ortamda söz sahibi olma yolunda yetişmesini ve tüm paydaşlarla aidiyet duygusu hissettirecek ortamlar planlamayı hedefliyoruz.

Okulumuzda ortaokul sınıf düzeyinde Beden Eğitimi ders programı olarak aşağıdaki konu başlıklar kapsar.

 1. Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi
 2. Okul Takımları oluşum süreci
 3. Performans Uygulamaları
 4. Düzen Alıştırmaları
 5. Basketbol Branşı
 6. Voleybol Branşı
 7. Badminton Branşı
 8. Temel Motor Becerileri
 9. Dünya Sporları Tanıma
 10. Temel Motor Becerileri
 11. SPORTED ve Eğlenceli Etkinlikler

Beden Eğitimi Bölüm Etkinlikleri:

TED Rönesans Koleji Kayak Kampı

TED Rönesans Koleji Spor Şöleni

TED Rönesans Koleji Çevrim İçi Satranç Turnuvaları

TED Rönesans Koleji Spor Etkinlikleri

TED Rönesans Koleji Spor Turnuvaları

TED Rönesans Koleji Okul Takımları Çalışması

TED Rönesans Koleji Okul Dışı Spor Etkinlikleri