Lise Beden Eğitimi ve Spor derslerinde ortaokulda kazanılan temel teknik bilgi ve uygulamaların destekleyici çalışmaları yanında, ilgili branşların taktik çalışmalarına da yer verilir. Ayrıca öğrencilerimiz, 12. sınıfın sonuna kadar olan süreçte grup çalışmaları yaparak ilgili branşların temel teknik hareketlerini kendi yöntem ve tekniklerini kullanarak uygular ve uygulatırlar. Bu uygulama öğrencilerimizin farkındalık ve sorumluluk bilincini geliştirir. Böylece, dünya sporlarını tanır, beslenme ve sağlıklı yaşam becerilerini geliştirir ve uygularlar.

Beden Eğitimi Bölümü olarak öğrencilerimizin sportif gelişim ve eğilimlerini izleyerek kapasitelerinin en üst düzeye ulaşmasını hedefleriz. Her yıl eylül ayında tüm sınıf düzeylerinde 8 temel beden eğitimi becerisini içeren performans testleri uygulayarak öğrencilerimizin spor branş uygunluklarını belirler ve gelişimlerini okul takip programımızla izleriz. Spor alanında kariyer hedefleyen 8 yaş ve üzeri öğrencilerimize rehberlik ederiz. Okul sonrası takım antremanları yaparak okulumuzu il ve ilçe turnuvalarında temsil ederiz.


Okulumuzda Beden Eğitimi dersi programı aşağıdaki alanları kapsamaktadır:
1. Beden Eğitimi ve Spor Bilgisi
2. Düzen alıştırmaları
3. Performans Uygulamaları
4. Basketbol
5. Voleybol
6. Badminton
7. Oryantiring
8. Futbol/dans
9. Korfboll
10. Temel Motor becerileri