Bilişim Teknolojileri bölümünün temel hedefi değişen teknolojiye uyum sağlayabilen ve kendini yenileyebilen bilgi toplumunda yerini alabilecek bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin teknolojiyi yaratıcılıklarıyla aktif ve çok yönlü olarak kullanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu anlamda öğrencilerimiz, bilişim teknolojilerini her alanda bir araç olarak kullanma bilinci kazanarak bu bilinci günlük yaşamlarına taşımaktadırlar.

Lisede Hazırlık sınıfında Bilgisayar Bilimi dersinde bilişim teknolojileri, etik ve güvenlik, algoritma, akış diyagramları, programlama, robotik, animasyon, web sitesi oluşturma gibi konular ele alınarak öğrenci merkezli bir yaklaşımla ele alınmaktadır. 9. ve 10. sınıflarda seçmeli BTEC IT ve BTEC WEB dersleri iki kur şeklinde yapılmaktadır. Gelecek dönemde 11. ve 12. sınıflarda seçmeli olarak Grafik ve Animasyon, Nesne Tabanlı Programlama 1 - 2, Web Sayfası Hazırlama gibi derslerin yanında 11. sınıflarda AP - Computer Science dersi yapılacaktır.

Lise seviyesinde Bilişim Teknolojileri dersi hedefleri;

• Teknolojiyi yakından tanıyıp etkili ve verimli kullanabilme,
• Bilgisayarın donanımını ve yazılımını tanıma,
• Bilgisayarların, makinelerin ve robotların çalışma mantığını anlama,
• İnternet güvenliği, siber zorbalık, bilişim etiği gibi kavramları öğrenme,
• Dijital vatandaşlık ilkelerine uyan bir birey olabilme,
• Resim, kelime işlem, sunum, tablolama programlarını amaca uygun kullanabilme,
• Bulut bilişim kavramını öğrenerek Google eğitim araçlarını kullanabilme,
• Grafik, video ve animasyon programlarını kullanabilme,
• Tasarım odaklı düşünerek çeşitli programlarda ürün geliştirme,
• Analitik düşünme, algoritmik düşünme ve problem çözme becerilerinin kazandırılması,
• Metin tabanlı programlama dillerini öğrenip projeler geliştirebilme,
• Bir probleme çözüm olabilecek nitelikte ürün geliştirebilme,
• Robotik materyaller ve seviyelere göre uygulamalarla kodlama eğitimi verilmesidir.

Diğer branş öğretmenleri ile yıl içinde ortak çalışmalar yapılarak müfredat ile ilgili dijital kaynaklar belirlenip Bilişim Teknolojileri derslerinde bilgisayar destekli öğretim ve disiplinlerarası çalışmalar gerçekleşmektedir. Her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde Windows işletim sistemli bilgisayarlardan oluşan PC Laboratuvarı ve Chromebook’lar kullanılmaktadır.

Haftada iki saat olan kulüp saatinde Maker ve Robotik Kulübü etkinliklerinde öğrenciler teknoloji ile üretmenin önemini deneyimler. Öğrenciler elektronik devreleri kodlayarak lise seviyesindeki proje yarışmalarına katılır ve uluslararası düzeyde projelerini sergilemeyi hedefler. Gelecek yıllarda ders ve kulüp çalışmalarına yapay zeka projelerinin entegre edilmesi hedeflenmektedir.

Lise Öğrencilerinin Katıldığı Bilişim Teknolojileri Etkinlikleri:

• Avrupa Kodlama Haftası
• Kodlama Saati
• Güvenli İnternet Günü
• TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması
• Bilişim Haftası
• TED Rönesans Koleji School Maker Faire
• TTGV Yarını İnşa Et Proje Yarışması