Lise seviyesinde “Coğrafya” derslerimiz öğrencilerimizin yakın çevresinden başlayarak dünya üzerinde mekân kavramını anlamaları ve mekânsal değerlere sahip çıkmaları, ülkemizden başlayarak dünyada gelişen ekonomik etkinlikleri, ülkelerin ve toplumların gelişmişlik düzeylerini, doğal kaynaklar ve dağılımları, insanların doğa üzerinde etkileri, bölgesel ve küresel coğrafi değişimleri, anlamaları üzerine yapılandırılmıştır.

Amacımız öğrencilerimizin yaşadıkları çevreden başlayarak, ülkemiz ve tüm dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazanmaları, bu bilinci yaşamlarına uygulamalarıdır. Bu noktadan hareketle derslerimizde, gerektiğinde teknoloji kullanarak tasarlanan ve öğrencilerimizin iyi bir gözlem yeteneğine sahip olmasına, araştırma ve sorgulama becerilerinin gelişmesine, coğrafya alanındaki terminoloji bilgilerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Coğrafya dersi programımız, coğrafi gözlem ve sorgulama, zamanı algılama, değişim ve sürekliliği algılama, kanıt kullanma, harita becerileri, tablo, grafik ve diyagram hazırlama ve yorumlama, becerilerinin kazandırılmasına çalışmaktadır.

Öğrencilerimiz üniversiteye hazırlık sürecinde takviye çalışmalar, etüt programları ile bireysel ve grup çalışmaları şeklinde desteklenmekte, yaşadığı çevreden başlayarak ülkemizi ve dünyayı yakından tanımayı teşvik eden projelerle ve kulüp faaliyetleriyle de programımız zenginleştirilmektedir.