Lise seviyesinde “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersimizde amacımız öğrencilerimizin, insanlık tarihi boyunca dinin ve dini inanışların, toplumun yaşayış tarzı, gelenek, görenek ve kültürel özellikleri, dil, sanat ve ahlâk anlayışları üzerindeki etkisini anlayan ve yorumlayan, kendi dinini tanıyan, başka dinlerden olanlara saygı ve anlayış gösteren bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.  Öğrencilerimizin dinleri tanımak dışında ulusal, insani ve kültürel değerleri benimseyen, beden ve zihin olarak dengeli ve sağlıklı gelişen; merak eden, araştıran, üreten; haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak yetişmeleri ayrıca hedefimizdir.