Lise seviyesinde “Felsefe” dersimiz insan haklarına saygılı ve hoşgörülü bir bakış açısı geliştirmenin önemiyle hareket ederek bilgiyi araştıran, sorgulayan ve eleştiren, özgün fikirler üreten ancak bunu demokratik bir ortamda sürdürme becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca felsefenin yaşamla bağlantısını kurabilme becerisi geliştirmek ve felsefenin toplum ve dünya problemleri karşısındaki rolünü doğru kavratmak da eğitim sürecimizin temel amacıdır.

Öğrencilerimizle derslerimizde kavram çalışmaları, metin analizi, metin karşılaştırma, okuma ve yazma çalışmaları, olay ve durum analizleri, tartışma, film ve belgesel kesitleri üzerine yazılı ve sözlü çalışmalar program dahilinde yürüttüğümüz çalışmalardır.