Matematik bölümünün genel amacı, öğrencilerin akıl yürütme, eleştirel düşünme, analitik düşünme, tahmin etme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik ve çalışmalar yapmak, bu çalışmalar ile geleceğe yetkin insan yetiştirmektir.

Lise Hazırlık sınıfında, 9. sınıf matematik derslerine temel sağlayacak tüm konuların içerdiği terimlerin İngilizcesi verilmekte, öğrencilerin İngilizce olarak matematik dersini takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Lise 9 ve 10. sınıflarında matematik dersleri İngilizce okutulmaktadır. (AP programına dahil olan 11 ve 12. sınıf öğrencileri dersleri İngilizce görmeye devam etmektedir.) Programımız Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü müfredat ile uyumludur.

Ders tasarımlarında ve sınıftaki öğretim yöntemleri belirlerken farklılaştırılmış öğretim etkinlikleri, disiplinler arası tematik etkinlikler, soru-cevap etkinlikleri, teknoloji ile zenginleştirilmiş etkinlikler, ulusal ve uluslararası yarışma ve projeler kapsamında beceri tabanlı çalışmalara yer verilir. Performans çalışmaları ise matematiksel becerileri geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmaktadır. Okul içinde uyguladığımız ölçme ve değerlendirme sonuç analizlerine göre derslerimizde tekrar tamamlama çalışmaları yapılmaktadır.

Bölüm Etkinliklerimiz
Uluslararası Yarışmalar:
9. Sınıflar: Pascal Matematik Yarışması
10. Sınıflar: Cayley Matematik Yarışması

TÜBİTAK Proje Çalışmaları: Ortaokul ve lise öğrencilerimizden TÜBİTAK projesi üzerine çalışmaya istekli öğrencilerimiz ile yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda proje yarışmalarına katılım gösterilmektedir.

Lise Matematik Takımı: Her akademik yılın başında yapılan duyuru sonrasında matematik takımına katılmak isteyen öğrencilerle gerçekleştirilen takım seçmeleri sonucunda matematik takımımız oluşturulmaktadır.

Matematik Takımı öğrencilerimiz;
1) Urfodu - Uluslararası Bilim Temelli Bilgi Yarışmasına
2) Türkiye Zeka Oyunları Yarışmasına
3) TED Ankara Koleji – Geleneksel Liseler Arası Matematik Yarışması

Okul İçi Etkinlikler
Akıl Oyunları Turnuvası (Okul Geneli)
Matematik Etkinlikleri (Okul Geneli)
Konuk Daveti (Okul Geneli)

Akademik programımızı desteklemek amacıyla dikey olarak planlanan gezilerimiz:
8. sınıflar - Lise hazırlık – 9. sınıflar Şirince Matematik Köyü (iki yılda bir)
9. sınıflar Aydın Tales Matematik Müzesi (iki yılda bir)