Lise müzik derslerinde, MEB müfredat konularıyla birlikte temel müzik bilgileri, müzik kültürü ve enstrüman/branş eğitimini (keman, çello, flüt, gitar) kapsayan özel bir program uygulanır. Lise müzik dersleri tüm seviyelerde haftada iki ders saati görülmekte olup, 11. sınıf seviyesinde ek olarak iki saat seçmeli müzik dersi sunulmaktadır.

Müzik dersi “aktif öğrenme ve uygulama” ilkesine göre işlenmektedir. Yöntem, öğrenciye sadece bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda öğrencinin yeteneklerini ve sosyal ilişkilerini de geliştirebilmesini sağlar. Soru cevap, uygulama, gözlem, tartışma, anlatım, problem çözme ve canlandırma yöntemleri uygulanmaktadır.

Bölüm Etkinlikleri:
Okul Korosu Konserleri
Okul Orkestrası Konserleri
Sokak Çalgıcıları Festivali
Okul Müzikali – Müzik & Dans Gecesi

BTEC Müzik dersi 9. sınıf düzeyinde başlayarak 2 yıl süren bir programdır. Programı seçmek için başlangıç düzeyinde müzik bilgisine sahip olunması yeterlidir. Dersin içeriğinde müzik endüstrisi, çalışma kompozisyonu ve ses mühendisliği hakkında araştırmalar yapılır. Tam donanımlı BTEC Müzik laboratuvarımızda; klavyeler, elektronik davullar, gitarlar, mikrofonlar ile bağlantılı çok kanallı kayıt yazılımı çalışması olanağı sunulmaktadır.