Lise seviyesinde, “Tarih” derslerimiz, tarih boyunca farklı coğrafyalarda kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler ile Türk tarihi ve Türk kültürünü, geçmiş, bugün ve gelecek algısında bütüncül bir bakış açısıyla ele alan, ulusal kimliğin ve manevi değerlerin oluşumuna önem veren bir yapıya sahiptir.

Derslerimiz, öğrencilerimizin günümüz olaylarını yorumlamaya ve geleceğe dönük projeksiyon oluşturmaya olanak veren bir tarih bilinci edinmeleri, küreselleşen dünya üzerindeki ülkemizin yerini kavramaları amaçlarına yönelik tarihsel düşünme becerileri, kronolojiyi algılama, olayları ilişkilendirme,neden- sonuç bağlantısı kurma, tarihsel empati kurma, eleştirel düşünme gibi becerilerin verilmesini hedefleyen bir program olarak yürütülür.

Bu kazanım hedeflerine yönelik okuma parçaları ile ders işleme, metin çözümleme ve çıkarımlarda bulunma, makale eleştirisi ve makale yazma, tarihsel konu ve dönemlerin öykülerini inceleme ve öyküleştirme, teknolojik araçlarla ders içeriklerinin görselleştirilmesi ve daha kalıcı hale getirilmesi, sanal müze turları, tarihi mekanlara ve müzelere geziler yapılması sağlanmaktadır.

Öğrencilerimiz, üniversiteye hazırlık sürecinde takviye çalışmalar, etüt programları ile bireysel ve grup çalışmaları şeklinde desteklenmekte, toplumsal duyarlılığı arttıran, sosyal sorumluluk bilincine katkı sağlayan, tarihsel ve kültürel mirasa sahip çıkmayı teşvik eden projelerle ve kulüp faaliyetleriyle de programımız zenginleştirilmektedir.